Bilder til fri benyttelse i forbindelse saker realtert til BIL og videreformidling av innhold i pressemeldinger/nyhetsbrev.