Utfasing 2G/3G – påvirkning på bilbransjen

Norske myndigheter og teleoperatører har besluttet å stenge ned 2G-nettet i løpet av 2025. BIL ber myndighetene vente med stengingen.

Bilbransjen er én av flere bransjer som påvirkes av myndighetens beslutning, fordi den gamle 2G-/3G-teknologien bl.a. er et EU-krav i forbindelse med automatisk nødoppringing, «eCall».

3G-nettet er allerede faset ut i Norge, og myndighetene har varslet at 2G-nettet stenges i 2025. En stenging vil føre at digitale tjenester som ikke er 4G-kompatible mister funksjonalitet. Problemstillingen vil gjelde eCall og annen kommunikasjon fra biler, men også kunne ramme alt fra trygghetsalarmer og eldre mobiltelefoner, til fjernstyrt oppvarming av hytter m.m. En stenging av 2G-nettet er altså ikke et problem bare for biler.

For bilbransjen kan stengingen føre til at app’er, som for eksempel forhåndsoppvarming av bil, ikke fungerer når 2G-nettet blir skudd av. Andre tjenester i bilen som kommuniserer med servere kan også bli berørt.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) ber myndighetene og teleoperatørene utsette stengingen. Bilimportørenes Landsforening er på vegne av bransjen i dialog med myndighetene for å synliggjøre hvordan en slik nedstengning kan påvirke norske bileiere. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er gjort behørig oppmerksom på problemet.

Situasjonen er den samme i hele EU, og bilindustrien i EU arbeider for en generell utsettelse på ca. 15 år, noe norsk bilbransje støtter.

Vi kan ikke være sikre på at vi får gjennomslag – og utsatt stengingen. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer nå til å informere partnere på forhandlersiden om at slukking av 2G-nettet også kan berøre bruktbiler som er tilgjengelige via merkeforhandlere.

Kunder bør være oppmerksomme på at norske teleoperatører har besluttet å fase ut både 3G- og 2G-nettverkene og at det påvirker funksjonaliteten til oppkoblede tjenester på biler som ikke er 4G-kompatible. Forhandlerne kan gi mer informasjon om hvordan 2G/3G-utfasingen eventuelt påvirker den enkelte bilen. 

Merk at de aller fleste av de nyeste bilene i markedet er 4G-kompatible, og disse er ikke berørt av denne problemstillingen.

QA:

Hvilke funksjoner blir påvirket når 2G-nettet stenges?

Selve bilen kommer til å fungere helt uavhengig av denne problemstillingen. Det er online-tjenester som påvirkes. Navigasjon og kart kan som hovedregel fortsatt benyttes selv om 2G-nettet utgår.

Jeg vurderer å kjøpe en bil som mister funksjonalitet når 2G-nettet stenges ned i 2025, er det uklokt?

Selve bilen påvirkes ikke av en nedstenging, og for de aller fleste tilfeller er det for eksempel fullt mulig å benytte navigasjon også etter 2025. Men du må være oppmerksom på at online-tjenester påvirkes.

Finnes det ikke adapter-løsninger, slik man kunne kjøpe da DAB ble innført?

Dette må de ulike produsentene svare på selv, men vi har enn så lenge ikke fått indikasjoner på at dette blir lett tilgjengelig.

Jeg har kjøpt en bil som nå viser seg å ikke være 4G-kompatibel. Hvem sitt ansvar er det å løse denne saken?

Dette er myndighetenes og teleoperatørenes ansvar. Vi håper det er rom for å utsette nedstengingen av 2G-nettet, nettopp fordi myndighetenes avgjørelse påvirker så mange. Dette er myndighetene gjort behørig kjent med, og vi har grunn til å tro at mange andre bransjer og aktører deler bilbransjens ønske om utsettelse.

Til syvende og sist er dette myndighetens avgjørelse og ansvar, og vi håper at de tar tilstrekkelig hensyn til alle som blir påvirket av denne saken.    

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer