Bilimportørenes Landsforening

BIL har som sitt fremste formål å drive myndighetsdialog for å påvirke bilbransjens rammebetingelser. Vi arbeider for bilens plass i samfunnet og for en kunnskapsbasert tilnærming til ny teknologi og det grønne skiftet. BIL er forpliktet til 2025-målet og arbeider for en utslippsfri nybilpark.

Bilens livsløp

Bilen er viktig for oss som bor i Norge - den knytter oss sammen og gir hver og en av oss muligheter og frihet.

Samfunnsregnskap

Bil- og transportbransjen er en av Norges største og viktigste næringer. Bransjen gir arbeid til 170.000 mennesker. 

For medlemmer

Alle BILs medlemmer har adgang, men for å logge inn vellykket på de lukkede medlemssidene må du først være registrert.

Bilen i samfunnet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Samfunnsregnskap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

For medlemmer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Siste aktuelt:

Fakta og meninger om bil, samferdsel og miljø

Nyttetrafikk

Hva dreier debatten seg om? Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag i Norge, og det er

Les mer

Bilavgiftene

Hva dreier debatten seg om? Bilavgifter er en sentral finansieringskilde for den norske stat, men det er politisk uenighet om

Les mer

Elbilveileder

BIL har sammen med NBF utgitt elbilveileder, til bruk for både selgere og kunder.

BIL på Facebook

Error validating access token: The user has not authorized application 405460652816219.