Bil-fakta

Bil og veitrafikk engasjerer mange, både media, forbrukere og politikere. Nye bilmodeller, teknologisk utvikling, drivstoffpriser, bilavgifter, bompenger og veistandarder er blant temaene som ofte gir grobunn for debatt. Disse debattene er dessverre ofte mer preget av følelser og synsing enn av fakta. Bilimportørenes Landsforening (BIL) står bak dette faktaheftet om bil, vei og miljø. Informasjonen som fremkommer er fra pålitelige og seriøse kilder, og etterprøvbar ved at vi har lagt inn kildehenvisninger til blant annet statistikker og forskning som er brukt. Henvisningene gjør det også enkelt å fordype seg i enkeltemner, for de som ønsker det. I heftet redegjør vi også for BILs standpunkter innen ulike saksområder. Hovedsakelig dreier det seg om ulike problemstillinger knyttet til rammevilkårene for bilbransjen – både politisk, økonomisk og teknisk. BILs medlemmer er de norske bilimportørene, og de avgjør hva vi skal jobbe med. Vi representerer en bransje som omsetter for milliarder av kroner, selger produkter og tjenester som alle i en eller annen form har behov for i hverdagen, og gir jobb til flere titusener av arbeidstakere. Bilbransjen trenger derfor forutsigbare rammevilkår.
COLOURBOX27315358
Hva dreier debatten seg om? Bilbransjen er en av Norges...
Hovedbilde_sirkularokonomi-1
Hva dreier debatten seg om? Bilimportørene har ansvar...
Winter landscape in Norway
Hva dreier debatten seg om? Hva dreier debatten seg...
555895
Hva dreier debatten seg om? Hva dreier debatten seg...
COLOURBOX17790391-1024x683
Klimagassutslipp Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
For å lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet...
preview_COLOURBOX28657533
Hva dreier debatten seg om? Bilavgifter er en viktig...
COLOURBOX31840053
Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget...