Bil-fakta

Bil og veitrafikk engasjerer mange, både media, forbrukere og politikere. Nye bilmodeller, teknologisk utvikling, drivstoffpriser, bilavgifter, bompenger og veistandarder er blant temaene som ofte gir grobunn for debatt. Disse debattene er dessverre ofte mer preget av følelser og synsing enn av fakta.

Informasjonen som fremkommer er fra pålitelige og seriøse kilder, og etterprøvbar ved at vi har lagt inn kildehenvisninger til blant annet statistikker og forskning som er brukt. Henvisningene gjør det også enkelt å fordype seg i enkeltemner, for de som ønsker det.

I faktaarkene redegjør vi også for BILs standpunkter innen ulike saksområder. Hovedsakelig dreier det seg om ulike problemstillinger knyttet til rammevilkårene for bilbransjen – både politisk, økonomisk og teknisk.
BILs medlemmer er de norske bilimportørene, og de avgjør hva vi skal jobbe med. Vi representerer en bransje som omsetter for store verdier, selger produkter og tjenester som alle i en eller annen form har behov for i hverdagen, og gir jobb til flere titusener av arbeidstakere. Bilbransjen trenger derfor forutsigbare rammevilkår.

Bilbransjens samfunnsregnskap 2023
Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget...
bilavgiftene 2023
Bilavgifter er en viktig finansieringskilde for den...
Innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy 2023
Bilimportørene har ansvar for innsamling og gjenvinning...
veitrafikken og klima2023
FNs klimapanel og et samlet forskningsmiljø konkluderer...
Mangfold, rekruttering og arbeid i bilbransjen 2023
Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt, og i bilbransjen...