Bilimportørenes Landsforening (BIL) er de norske bilimportørenes bransje- og interesseorganisasjon, og har i dag 24 medlemmer. Foreningen ble stiftet den 31. januar 1916 under navnet Automobilforhandlernes Forening, og fikk sitt nåværende navn 1. januar 1979.

BIL er en interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom medlemmene og ivareta deres felles bransjeinteresser overfor offentlige myndigheter, politikere og andre interessenter. Videre arbeider foreningen for sunne forretningsforhold i bransjen.

BIL arbeider også for å fornye den norske bilparken og påvirke myndighetene til å dreie avgiftsregimet i retning av å stimulere til å gjøre nye, miljøvennlige biler gunstigere i innkjøp og bruk.

Les mer om hva BIL gjør under Arbeidsområder