Søk
Close this search box.

Bindeleddet

Bilen bringer folk, varer og tjenester sammen. Den er bindeleddet som gjør det mulig å leve, jobbe og drive verdiskapning i hele Norge – et land med lange avstander og utfordrende topografi. 
Bilen og veitrafikken er Norges bindeledd.

Siste aktuelt: