Elbilveileder

elbilveileder

BIL har sammen med NBF utgitt vedlagte elbilveileder, til bruk for både selgere og kunder. 

Vedlagt følger én versjon for publisering på nett osv. og én trykkeversjon.
(Sistnevnte er et to-sidig A4-format som skrives ut og brettes på midten til et 4-sidig A5-format. Merk av funksjonene «Skriv ut på begge sider» og «Vend på kortside».)

Hovedvekt er på rekkevidde og lading under forskjellige forhold – ikke minst kald vinter – og på hvilke parametere som skal/bør brukes for rekkevidde, energiforbruk og batterikapasitet.