elbilveileder

BIL har sammen med NBF utgitt vedlagte elbilveileder, til bruk for både selgere og kunder. (Dette er en oppdatering av den NBF utga i fjor.)

Vedlagt følger én versjon for publisering på nett osv. og én trykkeversjon.
(Sistnevnte er et to-sidig A4-format som skrives ut og brettes på midten til et 4-sidig A5-format. Merk av funksjonene «Skriv ut på begge sider» og «Vend på kortside».)

Hovedvekt er på rekkevidde og lading under forskjellige forhold – ikke minst kald vinter – og på hvilke parametere som skal/bør brukes for rekkevidde, energiforbruk og batterikapasitet.
(Som kjent har NAF i tillegg avkrevd oss en «bransjestandard» for bl.a. vinterrekkevidde, men som godt kjent kan vi ikke tilby dette, som heller ikke inngår i WLTP.)

Se også her, fra BilNytt: