Søk
Close this search box.

Bilens livsløp i Norge

Bilen er viktig for alle som bor i Norge. Den knytter oss sammen. Gir hver og en av oss muligheter og frihet. Bilen er også en forutsetning for næringsvirksomhet og økonomisk vekst. Uten bilen hadde det ikke vært varer i butikken og umulig å få tak i håndverkere.

For bilbransjen handler det om å gjøre bilen så bærekraftig som mulig. Bilbransjen har kommet langt, men har mye ugjort. Utslippene har gått ned, og vil fortsette nedover. Spørsmålet er om det kan gå enda raskere. I motsetning til de fleste andre produkter vedlikeholdes og repareres biler, noe som sikrer dem et langt liv. Til slutt, etter nesten to tiår på veien, pensjoneres bilen, og mer eller mindre alt gjenbrukes eller resirkuleres. Spørsmålet om bilbransjen kan bidra til en enda mer optimal utnyttelse av den gamle bilen. 

Bilproduksjon
Bilproduksjon er en av verdens største og viktigste næringer. Millioner har direkte eller indirekte sin arbeidsplass gjennom bilfabrikkene. Hvert år produseres det i underkant av 100 millioner biler hvert år. Kina er det største markedet. På verdensbasis er fortsatt en liten andel av alle disse nullutslipp/elektriske, men bilindustrien har ambisiøse målsetninger og antallet vil øke med titalls millioner i løpet av dette tiåret.

Det er gjort store fremskritt i å kutte CO2 fra produksjonen av biler. Fra 2005 til 2019 er CO2 utslipp per produserte bil redusert med nesten 40 prosent, og vannforbruket redusert med 50 prosent (Kilde: ACEA). Volkswagens elektriske modeller ID. 3 og ID. 4. er karbonnøytrale gjennom hele bilens livsløp (Kilde Volkswagen).

EU bidrar til å drive det grønne skiftet med mål for hvor mye en ny person- eller varebil i snitt kan slippe ut. Målsetningen for 2020 var henholdsvis 90 og 147 gram per kilometer. Frem til 2024 innskjerpes målsetningen med 10 gram per kilometer.  Fra 1.1.2025 skjerpes 2021-målene med 15 prosent. Fra 2030 skjerpes 2021-målene med 37,5 prosent for nye personbiler og 31 prosent for nye varebiler.

Mye på grunn av elbilsuksessen i Norge er allerede snittet for CO2-utslipp fra nye personbiler kun 45 gram per kilometer.

Bilsalg
Årlig selges det cirka 150 000 nye biler i Norge. I 2020 var over 50 prosent elektriske. Bilbransjen forventer at vi klarer å nå målet om at det i 2025 nesten bare selges elektriske biler. Totalt er det 2,8 millioner biler i Norge, cirka 400 000 av dem er elektriske.  

Bilene bidrar til at folk får dekket sitt transportbehov. Stort sett alle i Norge er avhengige av bilen. Ni av ti disponerer bil, og samme andel bruker bilen daglig eller flere ganger ukentlig (Kilde: NBF/BIL). Det er lite som tyder på at dette er i drastisk endring.

Åtte av ti forventer å også disponere bil i fremtiden. Politikerne satser også på en offensiv veiutbygging, og i Nasjonal transportplan anslås det en betydelig trafikkvekst, og en stor økning i frakt av gods og varer på veien frem mot 2030. Det er ikke unaturlig når vi tenker på hvilket land vi lever i. Et langstrakt land, med fjell og fjorder, der folk bor spredt utover. Bare i de store byene oppleves kollektiv eller andre transportmetoder som et reelt alternativ for hverdagsreiser. Når vi skal lengre, for eksempel på hytta, er bilen det eneste praktiske alternativet.

Nye biler kjøpes fra merkeforhandlere som har avtale med importørene. Importørene er fabrikkens forlengede arm i Norge. Nye biler har minimum fem års garanti. Forhandlere tilbyr også finansiering og forsikring, i tillegg til serviceavtaler. Det brukes mye energi for å sikre at bileier har et problemfritt bilhold. Bilmerkene scorer generelt svært høyt på Norsk kundebarometer som måler forbrukertilfredshet. Av de 20 best likte i 2020 var seks av dem bilmerker (Kilde: Norsk kundebarometer).  

Reparasjoner av bil
Bilene som kommer til Norge blir godt vedlikeholdt og reparert, og dermed utnyttes ressursene betydelig. Snitt vrakingsalder er over 18 år. Det betyr at en bil solgt i år vil gå på veiene til 2040. På den ene siden viser det god ressursutnyttelse. Vi snakker ikke om bruk og kast når det gjelder biler. På den andre siden forurenser nyere biler mindre og er mer trafikksikre.

Over 3000 bilverksteder er tilgjengelig for bileierne. Disse verkstedene er godkjente av myndighetene. For å sikre at hvert verksted har nødvendig kompetanse har Norge en egen forskrift som regulerer bransjen. Bilverkstedene må oppfylle offentlige krav for å kunne reparere biler.

Biler må også inn på jevnlig kontroll, såkalt PKK- eller EU-kontroll. Dette gjennomføres på verksteder som er godkjente PKK-verksteder. Dette er et krav for å sikre at alle biler i Norge er så trafikksikre som mulig.

Totalt gjennomfører norske verksteder cirka seks millioner reparasjoner og servicer årlig.

Bruktbilen
Brukte biler selges og kjøpes. Faktisk er det cirka tre ganger så mange som kjøper bruktbil som nybil. Cirka 450 000 velger å kjøpe en brukt bil hvert eneste år.

Mange velger å kjøpe direkte fra en annen privatperson. Men bruktbilen er også en viktig næring for norske bilforhandlere. Fordelene med å kjøpe av en forhandler er at du får en profesjonell part å forholde deg til. Du får en kontrakt som er tydelig, og forhandleren garanterer for tilstanden på bilen.

Den gamle myten om useriøse bruktbilforhandlere er vanskelig å ta livet av, men fakta er at det er svært få klager til forbrukermyndighetene på bruktbiler kjøpt av forhandlere.

Resirkulering
Til slutt skal bilen vrakes. Egentlig blir den ikke vraket, den blir resirkulert. I 2020 ble nesten 140 000 biler sendt til en bildemontør, snittalderen på disse var 18,4 år. Her blir brukbare deler plukket av bilen og gjenbrukt, materialer blir sortert ut og gjenvunnet – 87,8 prosent av bilen lever på denne måten videre. Totalt blir 97,6 prosent av den gamle bilen gjenvunnet. (Kilde: Autoretur)

Foruten deler brukes restene av bilene som bestikk, gryter, deler til vaskemaskiner, kumlokk, autovern og mange flere ting.

Målet er at batteriene til elbilene (såkalte høyenergibatterier) skal gjenvinnes 100 prosent. Batteriene inneholder sjeldne metaller som har stort potensial for å få et nytt liv. Flere aktører som for eksempel Hydro, Elkem og Glencore bidrar til å bygge en helt ny industri.

Kilder:
ACEA
Volkswagen
Norsk Kundebarometer
Autoretur om materialgjennvinning
Autoretur om høyenergibatterier
Fakta om bil og bilbransjen
Fakta om bil, samferdsel og miljø