Søk
Close this search box.

Lading og batterisikkerhet

Lading av elbil – er det trygt?

Kort fortalt: ja. Det er allikevel noen forholdsregler som eiere av ladbare biler bør kjenne til.

Generelt om lade- og batterisikkerhet:
Ladbare biler er ikke mer brannfarlige eller utsatt for brann enn andre biler. Når vi snakker om trygghet ved lading av elbil dreier det seg i all hovedsak om å ha en trygg strømtilførsel, og ikke risiko for at det skal skje noe med bilen eller batteriet.

Lading hjemme og på tur:
Når du bruker en hurtiglader, eller saktelader på en ladesøyle eller ladeboks med type 2-kontakt, kan du være trygg på at utstyret er dimensjonert for lading av elbil og helt trygt å bruke.

BIL anbefaler derfor alle eiere av elbil eller ladbar hybrid å lade fra dedikert ladestasjon/-boks med hurtigladings- eller type 2-kontakt.

Lading med stikkontakt

Det hefter seg vesentlig risiko knyttet til lading av bil med støpsel i en alminnelig stikkontakt. Her setter også regelverket tydelige begrensninger.

Kort fortalt kan du ikke regne med at en stikkontakt og kursen til denne er dimensjonert for lading av en bil. En ladende bil trekker typisk like mye strøm som to-tre store panelovner på full effekt, og gjør det kontinuerlig over lang tid. De færreste stikkontakter er dimensjonert for dette. Da er det fare for overbelastning, varmgang og smelteskader og i verste fall branntilløp eller brann.

Det er rom for å unntaksvis lade fra vanlig stikkontakt, forutsatt at man er sikker på at det elektriske anlegget er egnet til dette. Merker du antydning til varmgang eller liknende må du umiddelbart avbryte ladingen.

For trygg, regelmessig lading av bil fra stikkontakt stilles det flere krav til det elektriske anlegget. Les mer om dette og øvrige krav og sikkerhet ved lading av bil hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Håndtering av fremdriftsbatterier

De siste årene har det norske bilmarkedet fått en stort tilsig av elektrisk drevne, eller delvis elektrisk drevne kjøretøy som ladbare hybrider og elbiler.

Felles for alle disse typene kjøretøy, er at de har et stort fremdriftsbatteri. Disse batteriene er helt annerledes enn tradisjonelle blybatterier. De har mye høyere, dødelig spenning og må behandles helt korrekt for å unngå alvorlige personskader.

Bilbransjen er opptatt av batterisikkerhet og farene ved uregulert videresalg av fremdriftsbatterier. Vi har dialog med relevante myndigheter samt forikringsbransjen om temaet.

Må være godkjent!

Det er to forskrifter som stiller strenge krav til håndtering av fremdriftsbatterier, «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» og «Forskrift om landtransport av farlig gods». Forskriftene krever at du har utdannelse til å håndtere batteriene!

I praksis vil det si at en som ikke er utdannet til å ta seg av høyspente batterier faktisk ikke har lov til å røre slike batteripakker.

Mer informasjon om fremdriftsbatterier finner du på sidene til Autoretur, bilimportørenes returselskap. Informasjonen er delt i to deler:

Eier ladbar bil

Informasjon rettet til deg som eier en ladbar bil.

Kassere eller vedlikeholde

Informasjon til profesjonell aktør.