Søk
Close this search box.

Usikkerhet og stram økonomi bremset nybilsalget i 2023

Året 2023 ble en skikkelig kalddusj for bilbransjen og for målsettingen om å skifte ut bilparken til nullutslipp: Antall førstegangsregistrerte nye personbiler endte på 126 953 – hele 27 prosent bak 2022. Og mens desember i 2022 ga ny registreringsrekord for en enkeltmåned med 40 000 nye biler, endte desember 2023 hele 69 prosent bak samme måned året før.

Hovedårsaken til registreringsrekorden i desember 2022, var den varslede innføringen av moms på elbiler over en halv million kroner samt innføring av en ny vektavgift for alle personbiler fra 1. januar 2023. Samtidig fikk man virkelig fart i utlevering av nye biler. Ser vi på 2023, kom de nye avgiftene på toppen i et år med sterk prisstigning og flere rentehevinger. Samlet slo dette kraftig ut på nybilsalget i 2023, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Stabil elbilandel – og mange velger hybrid
Oppsummert endte 2023 med 126 953 førstegangsregistrerte nye personbiler, det er drøyt 47 000 færre nye biler enn året før, og en nedgang på 27,2 prosent. Selv om elbilandelen endte på 82,4 prosent, og holdt seg ganske stabilt på det nivået gjennom hele året, er antallet biler lavere enn tidligere og bremser overgangen til en utslippsfri personbilpark.

I desember 2023 alene, ble det registrert 12 183 nye personbiler. Det er drøyt 27 000 færre enn samme måned i 2022 – en nedgang på 69,2 prosent.

Det er fortsatt en god del som gjerne vil ha ladbare hybrider og hybrider med bensinmotor. Samlet utgjorde disse biltypene nesten 14 prosent av nybilregistreringene i 2023. De ladbare hybridene fikk en kraftig avgiftsøkning i 2023, noe som har betydd en nedgang i antallet sammenlignet med 2022. Nye ladbare bensinhybrider endte på 9 969, og det var 36,1 prosent færre enn året før.

Utfasingen av rene bensin- og dieselbiler fortsetter, og til sammen endte de tradisjonelle drivlinjene i 2023 på 4 610 biler og 3,7 prosent av de samlede nybilregistreringene. Det er det laveste antallet vi noen gang har sett.

Avgiftsendringer ga store utslag
2023 ble et tydelig eksempel på hvordan endringer og økninger i bilavgiftene styrer nybilsalget. En utfordrende økonomi fikk mange til å avlyse eller sette nybilkjøpet på vent. Spørsmålet er om ikke politikerne tok en litt for krapp sving med sine nye elbilavgifter, for det skal holde hardt å nå målet om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025. Å ta igjen alle de siste 17-18 prosentene på under ett år, blir utfordrende, sier Solberg Thorsen. Og selv om elbilandelen sannsynligvis vil fortsette å øke i 2024, vil det med dagens takt i nybilmarkedet ta lenger tid enn ønskelig å få skiftet ut de fleste bensin- og dieselbilene til nullutslipp.

Svært lav ordreinngang
Det er knyttet stor spenning til hva som vil skje med nybilsalget i 2024. Mange importører og forhandlere er bekymret, og har allerede meldt om svært lav ordreinngang ved starten av det nye året.

Mens desember 2022 ga «all time high», ga januar 2023 «all time low», og endte med under 1 900 nye personbiler. Det var det laveste januar-tallet for førstegangsregistrerte nye personbiler siden 1962. Og det har aldri noensinne vært så stort fall fra en måned til neste, sier Solberg Thorsen.

Men det er grunn til å være bekymret over den lave interessen for å kjøpe ny bil som vi ser nå. Det høye rentenivået og innstramminger i låneforskriften påvirker nybilsalget kraftig, og det siste markedet trenger er enda høyere bilavgifter om vi skal få til det grønne skiftet.

Kjente merker topper
Det er kjente bilmerker som dominerer de fem første plassene på registreringsstatistikken for nye biler i 2023: Tesla hadde en suveren førsteplass, mens også Toyota, Volkswagen, Volvo og Skoda har sterke posisjoner i folks valgs av ny bil.

Selv om det de siste årene har kommet en lang rekke nye merker og modeller, ser vi at de fleste velger bilmerker de har et forhold til fra før, eller som de kjenner til, når det blir tøffere økonomiske tider. Mange nykommere sliter derfor med å feste grepet om kundene, sier Solberg Thorsen.

Men her kan det skje store endringer, for det vil komme en rekke mindre elbilmodeller framover, flere av disse kommer fra nye bilprodusenter. De nye små elbilene vil trolig også vi ha et gunstig prisnivå for mange, og det blir spennende å se hvordan dette slår ut i forhold til merker og modeller i 2024.

Over 500 000 eierskifter
Mens nybilsalget har gått tungt i 2023, var det full fart i bruktmarkedet. Det var omtrent 507 000 personbiler som skiftet eier, og det er helt på nivå med året før. Dieselbilene, som det også er flest av i bilbestanden, dominerer fortsatt bruktmarkedet med 41 prosent av eierskiftene. Samtidig øker antall elbiler i bestanden, og disse utgjorde hele 19 prosent av alle eierskiftene i fjor.

-Nedgangen i nybilsalget samtidig som det er jevn fart i bruktbilsalget, viser at mange enten beholder bilen de allerede har, eller velger brukt framfor ny bil. Elbiler er også attraktive i bruktmarkedet, og for mange et godt alternativ til å kjøpe helt ny. Antall eierskifter på elbiler i 2023 var 6,3 prosent høyere enn året før, og nesten hundre tusen elbiler skiftet eier, sier Solberg Thorsen.

Varebilsalget litt opp i 2023
Antall førstegangsregistrerte nye varebiler økte med 1,3 prosent i 2023, sammenlignet med 2022. Til sammen ble det registrert 28 673 nye varebiler. Av disse utgjorde dieselandelen 67 prosent, mens elektriske varebiler hadde en andel på 31 prosent. Det er en økning på 6,7 prosentpoeng for el-varebiler sammenlignet med 2022.

Tilbudet av elektriske varebiler blir stadig bedre. Men bruksegenskapene er ennå ikke gode nok til å dekke behovene mange næringsdrivende har. Det handler om pris, rekkevidde og andre viktige faktorer for denne gruppen. Bortfallet av Enova-støtten ved kjøp av elektriske varebiler kom for tidlig, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV, som oppfordrer regjeringen og Enova til å gjeninnføre støtten og la den vare ut 2025.
Det vil bidra til at vi kommer nærmere nullutslippsmålet i 2025, som også omfatter lette varebiler.

Kilde: OFV

Del:

Relatert