Søk
Close this search box.

Harald Jachwitz Andersen blir ny direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL)

Harald Jachwitz Andersen (50) er ansatt som ny direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).      
 
«Å styrke bilens plass i samfunnet og som motor i det grønne skiftet, er et oppdrag jeg virkelig brenner for. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på dette arbeidet, sammen med et svært dyktig team, og engasjerte og krevende medlemmer», sier Harald Jachwitz Andersen.
 
BIL er interesseorganisasjonen til de norske bilimportørene, og har som hovedoppgave å sikre bil- og veitrafikkens rammevilkår. BIL favner alle kjøretøygrupper fra personbil, via varebiler til busser og lastebiler.
 
«Bilbransjen står midt i det grønne skiftet og salget av nye personbiler er nå nesten utelukkende helelektrisk. For nyttekjøretøy går utviklingen ikke like raskt, og her blir både ladeinfrastruktur og kjøpsincentiver sentralt for at vi skal nå klimamålene. Det er et arbeid jeg ser frem til å engasjere meg i», sier Andersen.
 
Han kommer fra Hovedorganisasjonen Virke, der han de siste 19 årene har vært svært sentral i å bygge, utvikle og lede organisasjonen fra 9.000 til 25.000 medlemsvirksomheter, bl.a. gjennom stillinger som politisk direktør og direktør for Virke Handel.
Han har ikke minst ledet og frontet arbeidet med mange av Virkes viktigste politiske gjennomslag de senere årene.
 
Jachwitz Andersen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og Master of Technology Management ved NTNU, NHH og MIT. Han har jobbet tett med norsk varehandel i mange år og har god forståelse for hvordan verdikjeder og forretningsmodeller endres som følge av ny teknologi, nye krav til bærekraft og endrede kundepreferanser. Videre har han god kjennskap til veitrafikken og bilbransjen, bl.a. gjennom flere år i styret i Opplysningsrådet for veitrafikken.
 
«Med ansettelsen av Harald er prosessen med nyansettelser og modernisering av administrasjonen i BIL ferdig. Ny servicemarkedssjef, ny kommunikasjonssjef, ny leder for innsikt og bærekraft samt ny direktør, gjør at bilimportørenes interesseorganisasjon nå står sterkere enn noen gang, og er godt forberedt til å ta fatt på bilbransjens utfordringer fremover.
Vi gleder oss til å få med Harald på laget, og vi har stor tror på at han med sin erfaring og kompetanse vil bidra svært positivt til vår bransjeforening», sier styreleder i BIL, Rita K. Broch fra Volvo Cars Norway AS.

Del:

Relatert