Søk
Close this search box.

Mangfold, rekruttering og arbeid i bilbransjen

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt, og i bilbransjen er denne utfordringen spesielt stor. Undersøkelser viser at kun ni prosent av ansatte i bilbransjen er kvinner.

På samme tid vet vi at mangfold er avgjørende for vekst, innovasjon og produktivitet, og for å nå bærekraftmålene. BIL har derfor engasjert seg tungt i arbeid for økt mangfold i bilbransjen, sammen med blant andre Norges Bilbransjeforbund (NBF).

BIL og NBF gjennomførte sommeren 2022 den første stor arbeidsmiljøundersøkelsen for bilbransjen, «Trivselsundersøkelsen». Hovedfunn fra undersøkelsen var:

  • Ønske om å jobbe bedre med likestilling og mangfold
  • Utfordring med mobbing, trakassering og urettferdig behandling
  • Ønske om mer synlige kompetanseprogram og karrieremuligheter

 
Etter undersøkelsene har NBF og BIL arrangert en rekke digitale og fysiske møter for å følge opp funnene. Gjennom å sette søkelys på situasjonen, diskutere løsninger og løfte frem gode rollemodeller, er målet er å engasjere og inspirere til økt kvinneandel og økt mangfold i bilbransjen.

Høsten 2023 skal «Trivselsundersøkelsen» gjennomføres på nytt.

Les mer/aktuelle lenker:
Stami; fakta bra bilbransjen: https://www.arbeidsmiljoportalen.no/bransje/bilbransjen/fakta-om-bransjen
Bransjefokus på rekruttering: https://www.bilnytt.no/subscriber/showArticle.aspx?articleID=11426

Rekruttering til bilbransjen
Det er først og fremst innen de tekniske bilfagene bransjen sliter med rekrutteringsproblemer. Men som nevnt går det generelt tregt når det kommer til mangfold.

Mange ungdommer velger allmennfaglig retning. Konkurransen om dem som velger yrkesfag er dermed hard. Det arbeides jevnt og trutt med rekruttering i skarp konkurranse med flere andre fagområder som for eksempel offshore-relaterte fag, elektriker, rørlegger, tømrer m.fl. 

BIL samarbeider tett med NBF og ABL i et vedvarende rekrutteringsarbeid, der vårt «road show» er en bærebjelke. Road showet er et konsept med diverse praktiske øvelser på modeller etc., alt fraktet rundt med en flott lastebil. Det har vist seg å være veldig populært. Road showet besøker jevnlig landets ungdomsskoler hvor det arrangeres bilfagdager i nært samarbeid med de lokale opplæringskontorene og andre deler av bransjen.

Det gjennomføres også en rekke andre aktiviteter hvert år, avhengig av behov, budsjetter og kapasitet.

Bilbransjen har to retninger innen Videregående 2 (VG2) som begge rekrutterer fra VG 1 Teknologi- og industrifag (VG1 TEK). De to VG2-fagene er Kjøretøy og Bilskade, lakk og karosseri. 

Fra disse to linjene i VG2 kan elevene gå videre til fagbrev innen følgende ti fag: Lette kjøretøy, Tunge kjøretøy, Bilskadefaget, Billakkererfaget, Reservedelsfaget, Hjulutrustningsfaget, Bilpleiefaget, i tillegg til Motorsykkelfaget, Motormekanikerfaget og Chassispåbyggerfaget.

Slik er rekrutteringssituasjonen for de to bilfaglige linjene i VG2 de siste fem årene:

Til tross for nedgang på VG2, ser vi likevel en økning i antall inngåtte lærekontrakter (VG3) i 2021 og 2022. 

Det er svært viktig med rekruttering av ungdomsskoleelever til bilfagene i videregående skole, men også svært viktig at bransjen stiller læreplasser til disposisjon for disse elevene når de går ut av VG2.

I den andre enden har bransjen en altfor stor lekkasje: Ståtiden for bilfagarbeidere er for kort. Det er derfor også svært viktig å arbeide for at mekanikere og andre fagfolk opplever sin arbeidsplass som meningsfylt og et blivende sted. 
Trivselsundersøkelsen og oppfølging av den vil være et viktig bidrag til dette – i tillegg til det enkelte verksteds innsats innen personalbehandling.

Les mer om rekruttering til bilfagene på bilfag.no: Bilfag – Bilbransjen trenger deg som vil jobbe med bil!

Del:

Relatert