Klimaforliket på Stortinget i juni 2012 slo fast at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler i Norge i 2020 ikke skal overstige 85 g/km (gram per kilometer). Dette er hele 10 g/km under EUs mål for 2020 og derfor svært ambisiøst. Med aktiv virkemiddelbruk er det imidlertid mulig å nå målet.

Skal vi lykkes med dette, må null- og lavutslippsbiler (f.eks. el-biler, plug-in-hybridbiler, hybridbiler) utgjøre en større del av bilsalget fremover. For å få til det, er forutsigbare rammebetingelser viktig og ny bilteknologi må favoriseres avgiftsmessig inntil vi når et modent marked.