BIL har derfor laget faktaark med 13 forskjellige tema og problemstillinger.

Bil og veitrafikk er temaer som engasjerer mange, i media, forbrukere og politikere. Nye bilmodeller, drivstoffpriser, bilavgifter, bompenger og veistandarder er blant temaene som vekker debatt. Ofte er debatten mer preget av følelser og synsing enn av fakta.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) har derfor utviklet flere temabaserte faktaark om bil, vei og miljø. Se mer her. Arkene presenterer BIL fakta om 13 ulike temaer og problemstillinger sammen med BILs politikk.

I tillegg finner du linker til ytterligere informasjon i tema-arkene. På den måten kan du gå i dybden på informasjonen, og verifisere det vi presenterer.