Alle som selger nye biler må bruke Miljøplakaten. Den gir informasjon om bilens drivstofforbruk, avgifter for CO2 og NOx, utslipp og energiforbruk.

Med OFVs Kjøretøydata-tjeneste får man tilgang til Miljøplakaten med oppdaterte tall og data for samtlige nye personbiler som er til salgs i Norge.

Det er et krav i henhold til «Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler» at forhandler skal «anbringe et energimerke i henhold til §3 klart synlig på hver enkelt bil». §3 omhandler energimerke (Miljøplakaten) og de krav som stilles til informasjon.

Slik bruker du miljøplakaten: