Søk
Close this search box.

Regjeringen åpner for at prisen ved bompassering for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy kan reduseres

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen oppdraget med å tilpasse det tekniske systemet AutoPASS, slik at man åpner for en ordning med fritak eller reduserte takster for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i bompengesystemet.

– Dette tiltaket stemmer godt overens med regjeringens løfte fra Hurdalsplattformen om å stimulere til utslippsfri tungtransport, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. I to ulike oppfordringsvedtak har Stortinget bedt regjeringen etablere ordninger for å kunne redusere bompengesatsene for el-varebiler og biogasskjøretøy, slik at det skal være lønnsomt å velge fossilfritt også i tungtransporten.

Det ble allerede fra 1. september 2022 opprettet en egen takstklasse for alle gassdrevne kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy som har tillatelse for totalvekt opptil 3 500 kg) i byområder hvor det er mulighet for å kunne miljødifferensiere takstene.

Samferdselsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til Statens vegvesen.
Nå ber Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om at det tekniske bompengesystemet AutoPASS blir tilrettelagt slik at den tekniske løsningen som i dag håndterer et miljødifferensiert takstsystem også innføres som et system for all offentlig bompengeinnkreving. Dette er i dag kun innført i enkelte byområder.

Dette vil danne grunnlag for at det kan fastsettes redusert bompengesats for disse kjøretøyene, hvis lokale myndigheter går inn for dette. I bompengesystemet som allerede er vedtatt av Stortinget, vil også garanterende parter måtte gi sitt samtykke til takstendringer. Det er forventet at den tekniske løsningen vil være på plass innen midten av oktober 2023.

– Med dette har vi imøtekommet Stortingets ønske når det gjelder mulig bompengereduksjon for lette
el-varebiler og tyngre gasskjøretøy, samt at vi også oppfyller et løfte fra Hurdalsplattformen, sier samferdselsministeren.

LES MER

Del:

Relatert