Bilsalget i oktober

Det ble registrert 12 963 nye personbiler i oktober, det er 70 flere (+0,5 prosent) enn samme måned i fjor. Personbilene med nullutslipp utgjorde 10,8 prosent av de nye personbilene i oktober. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i oktober var 111 g/km.
I oktober ble det registrert 12 963 nye personbiler, 70 flere (+0,5 prosent) enn i oktober 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for oktober måned de 10 foregående årene, er årets oktobertall 23,1 prosent høyere (+2 429 biler).

Det ble bruktimportert 2 485 personbiler i oktober. Dette er 96 færre (-3,7 prosent) enn i oktober 2013.
I årets 10 første måneder er det til sammen registrert 120 067 nye personbiler i Norge, en økning på 1 390 biler (+1,2 prosent) i forhold til samme periode i 2013. Totalt er det bruktimportert 21 401 personbiler hittil i år, en nedgang på 5 560 biler (-20,6 prosent) sammenlignet med samme periode i fjor.

Næringsandelen 47,1 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i oktober var 47,1 prosent, mens den i oktober 2013 var 43,1 prosent. Næringsandelen hittil i år er 46,1 prosent, mens den i samme periode i 2013 var 42,5 prosent. Næringsandelen omfatter både biler til næringslivet og biler til privatleasing.

2 757 nye varebiler i oktober
Det ble registrert 2 757 nye varebiler i oktober. Det er 165 flere (+6,4 prosent) enn i oktober 2013.

CO2-utslippet fra nye personbiler i oktober ble 111 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober var 111 g/km, det er 7 g/km mindre enn i oktober 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye bensindrevne biler ble 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I oktober i 2013 hadde personbilene med bensinmotor 121 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

Hittil i år er CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 110 g/km, 15 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For personbilene med bensinmotor er utslippet redusert med 4 g/km til 120 g/km i perioden. Utslippet fra personbilene med dieselmotor er redusert med 2 g/km til 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i oktober 2014 (endring i forhold til oktober 2013):

Alle personbiler  110 g/km (-7 g/km)
Bensinbiler  117 g/km (-4 g/km)
Dieselbiler  132 g/km (-2 g/km)
CO2-utslipp fra varebiler klasse 2 ble 171 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i oktober ble 171 g/km, 5 g/km lavere enn i oktober 2013.

Andelen personbiler med dieselmotor stabiliserer seg rett under 50 prosent
Dieselandelen gikk noe opp sammenlignet med september-tallene, men er fortsatt lavere enn på samme tid i fjor. I oktober hadde 48,2 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i oktober 2013 var andelen 49,4 prosent. Dieselandelen hittil i år er 48,1, mens den i samme periode i 2013 var 52,9 prosent.

8,9 prosent personbiler med hybriddrift i oktober
Det ble registrert 1 159 nye personbiler med hybriddrift i oktober. Det er 10 flere (+0,9 prosent) enn i oktober 2013. Personbilene med hybriddrift hadde 8,9 prosent markedsandel i oktober i år, det samme som i oktober 2013.
Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i oktober i år eller i oktober i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1 398 nye nullutslippspersonbiler i oktober
I oktober ble det registrert 1 398 nye personbiler med nullutslipp. Det er 473 flere (+51,1 prosent) enn i oktober 2013. Nullutslippsbilene hadde 10,8 prosent markedsandel blant personbilene i oktober 2014, mens markedsandelen i oktober 2013 var 7,2 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i oktober 2014 var elbiler.
Det ble bruktimportert 413 personbiler med nullutslipp i oktober, det er 103 flere (+33,2 prosent) enn i oktober 2013.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1 811 personbiler med nullutslipp i oktober, samme tall for oktober 2013 var 1 235.

56 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 56 nye varebiler med nullutslipp i oktober, i oktober 2013 var antallet 7.?Det ble bruktimportert 1 nullutslippsvarebiler i oktober 2014, mot 6 i oktober i fjor.

32,7 prosent av personbilene med firehjulsdrift
I oktober ble det registrert 4 238 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 32,7 prosent. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 32,6 prosent. Akkumulert for perioden januar til oktober 2014 er andelen 33,6 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 494 nye lastebiler i oktober, dette er 6 færre (-1,2 prosent) enn i oktober 2013. Det ble registrert 80 nye busser i oktober. Dette er 9 færre (-10,1 prosent) enn i oktober 2013.

Det var 23 registreringsdager i oktober i år, samme som i oktober 2013.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer