Høringer

 • SV 18257925-13 - Forslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området - begrenset høring.htm

  • 61 KB

  • 3. May 2019

  • 648 downloads

  • Download
 • Høringssvar Finansdepartementet - bærekraftige bilavgifter 2025.pdf

  • 254 KB

  • 24. June 2019

  • 680 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 bilfaget, lette kjøretøy.docx

  • 58 KB

  • 15. August 2019

  • 549 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 bilfaget, tunge kjøretøy.docx

  • 58 KB

  • 15. August 2019

  • 473 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 billakkererfaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 463 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 hjulutrustningsfaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 538 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 reservedelsfaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 490 downloads

  • Download
 • Fråsegn - Innspillsrunde Vg3 bilskadefaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 474 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg2 bilskade, lakk og karosseri.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 469 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg2 kjøretøy.docx

  • 58 KB

  • 15. August 2019

  • 535 downloads

  • Download
 • Høringsinnspill, vogntog med lengde 24,00 m på modulvogntogvegnettet og økt lengde ved transport av medbringertruck.docx

  • 32 KB

  • 29. August 2019

  • 448 downloads

  • Download
 • Høring - offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy_1. juli 2019.pdf

  • 160 KB

  • 30. August 2019

  • 444 downloads

  • Download
 • Høringsinnspill_BIL_Husmoduler 12.9.2019.docx

  • 13 KB

  • 12. September 2019

  • 423 downloads

  • Download
 • 191492 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur.pdf

  • 561 KB

  • 27. September 2019

  • 429 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar til høring om modulvogntog på tømmerveinettet 2020.05.12.docx

  • 88 KB

  • 13. May 2020

  • 322 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - Bilforskriften 14. mai 2020.docx

  • 91 KB

  • 14. May 2020

  • 344 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - implementering 2019_2144 - sikkerhetsforordningen.pdf

  • 77 KB

  • 30. June 2020

  • 339 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.pdf

  • 176 KB

  • 30. June 2020

  • 371 downloads

  • Download
 • 30.06.2020 Høringssvar, ny forskrift om arbeid på kjøretøy.pdf

  • 260 KB

  • 1. July 2020

  • 917 downloads

  • Download
 • HØRING - Forordninger og direktivbestemmelser vedrørende aerodynamiske førerhus og innretninger m_m_.pdf

  • 110 KB

  • 12. February 2021

  • 195 downloads

  • Download
 • Høringsinnspill, Høring – forordning vedrørende utslipp fra tunge kjøretøy.pdf

  • 77 KB

  • 12. February 2021

  • 202 downloads

  • Download
 • Tolletatens ref. 20_43643 Høring -endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter.pdf

  • 122 KB

  • 12. February 2021

  • 187 downloads

  • Download
 • Høring - forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.pdf

  • 26 KB

  • 12. February 2021

  • 177 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar Regjerningens Klimaplan 28.1.2021.pdf

  • 230 KB

  • 12. February 2021

  • 184 downloads

  • Download
 • 20_1967 Høring av rapport fra utvalget som har sett på framtidige inntekter i bomringene.pdf

  • 111 KB

  • 12. February 2021

  • 181 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar_Digitalytelsesloven_3.3.2021.pdf

  • 223 KB

  • 3. March 2021

  • 172 downloads

  • Download
 • Høringssvar_Personlige bilskilt_Størrelser_3.3.2021.docx

  • 198 KB

  • 3. March 2021

  • 156 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - endringer i PKK 21.4.2021.pdf

  • 52 KB

  • 21. April 2021

  • 186 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - hastighetsforskjeller på vei_21.4.2021.pdf

  • 53 KB

  • 21. April 2021

  • 142 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022 - 2025.pdf

  • 165 KB

  • 12. May 2021

  • 130 downloads

  • Download
 • Vedlegg 2 - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.pdf

  • 3 MB

  • 12. May 2021

  • 142 downloads

  • Download
 • Invitasjon til � komme med forslag til tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 - Frist 1. juni.docx

  • 111 KB

  • 12. May 2021

  • 110 downloads

  • Download
 • Høringsnotat (13).pdf

  • 616 KB

  • 18. May 2021

  • 113 downloads

  • Download
 • Informasjon om høring- Gjelder implementering av forordning (EU) 2020-1589.pdf

  • 146 KB

  • 18. May 2021

  • 156 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar – CO₂-rapportering tunge kjøretøy (21-60121)_2021.05.18.pdf

  • 63 KB

  • 18. May 2021

  • 101 downloads

  • Download
 • Forslag til forskriftsendring (8).pdf

  • 39 KB

  • 18. May 2021

  • 93 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar_Tilbaketrekking førerkort elvarebil 2021.06.03.pdf

  • 75 KB

  • 3. June 2021

  • 97 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar 4.6.2021 – CO₂-utslippskrav lette kjøretøy.pdf

  • 60 KB

  • 4. June 2021

  • 99 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar_Fitfor55.pdf

  • 28 KB

  • 30. August 2021

  • 63 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar Forbrukerkjøpsloven 22.9.2021.pdf

  • 166 KB

  • 22. September 2021

  • 63 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar_Campingbil_2021.10.20.docx

  • 285 KB

  • 21. October 2021

  • 44 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar på SVVs høring om nullutslipp ved off. ansaffelser.pdf

  • 12 KB

  • 10. November 2021

  • 45 downloads

  • Download
 • Vedlegg 4 - høringsoppsummering av høring i 2020.pdf

  • 251 KB

  • 25. November 2021

  • 41 downloads

  • Download
 • Fornyet høring - forslag til ny forskrift for godkjenning av bil og tilhenger til bil.pdf

  • 63 KB

  • 25. November 2021

  • 39 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar_Fornyet høring om Bilforskriften_25.11.2021.pdf

  • 177 KB

  • 25. November 2021

  • 93 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - Bilforskriften 14. mai 2020.pdf

  • 154 KB

  • 25. November 2021

  • 51 downloads

  • Download
 • Vedlegg 1 - høringsnotat (3).pdf

  • 1 MB

  • 25. November 2021

  • 46 downloads

  • Download
 • Vedlegg 2 - revidert forslag til ny bilforskrift.pdf

  • 2 MB

  • 25. November 2021

  • 47 downloads

  • Download
 • Vedlegg 3 - forslag til endring av kjøretøyforskriften.pdf

  • 115 KB

  • 25. November 2021

  • 46 downloads

  • Download
 • BILs hør.svar_ADR-kontrollhøring 14.09.2021.docx

  • 43 KB

  • 16. December 2021

  • 37 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Endring av forskrift om landtransport av farlig gods - kontrollorganer for emballasje tanker og bulkcontainere.docx

  • 72 KB

  • 16. December 2021

  • 35 downloads

  • Download
0 Folders, 51 Files (12 MB)