• 2009_144594.pdf

  • 539 KB

  • 23. February 2016

  • 857 downloads

  • Download
 • bilpolitisk_progarm_april_2012_(endelig)_609787.pdf

  • 832 KB

  • 23. February 2016

  • 1028 downloads

  • Download
 • bils_horingssvar_forskrift_om_bruk_av_kjoretoy_12_635205.pdf

  • 227 KB

  • 23. February 2016

  • 1166 downloads

  • Download
 • bils_horingssvar_godkjenningsdirektivet_19_230607.pdf

  • 392 KB

  • 23. February 2016

  • 934 downloads

  • Download
 • Hoering - ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil_825320.pdf

  • 3 MB

  • 23. February 2016

  • 964 downloads

  • Download
 • horing_klimakur_2020_212213.pdf

  • 360 KB

  • 23. February 2016

  • 772 downloads

  • Download
 • horing_utenlandsregistrert_leiebiler_tollvesenet_2009_995306.pdf

  • 2 MB

  • 23. February 2016

  • 922 downloads

  • Download
 • horingsbrev_godkj_591583.pdf

  • 4 MB

  • 23. February 2016

  • 1226 downloads

  • Download
 • horingssvar bil merverdiavgiftsloven par6-6_490567.pdf

  • 448 KB

  • 23. February 2016

  • 726 downloads

  • Download
 • horingssvar_verksted_pkk_3_830063.pdf

  • 197 KB

  • 23. February 2016

  • 1130 downloads

  • Download
 • hvorfor_bor_bilavgiftene_flyttes_fra_kjop_til_bruk_513741.pdf

  • 742 KB

  • 23. February 2016

  • 818 downloads

  • Download
 • Høring forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift.pdf

  • 373 KB

  • 23. February 2016

  • 924 downloads

  • Download
 • Høringsvar - forslag endr vedr bilbeskatning - 2014479448-85x120.jpg

  • 4 KB

  • 23. February 2016

  • 712 downloads

  • Download
 • Høringsvar - forslag endr vedr bilbeskatning - 2014479448.pdf

  • 1 MB

  • 23. February 2016

  • 831 downloads

  • Download
 • Høringssvar - Rammedirektivet, 2007/46/EU.pdf

  • 237 KB

  • 23. February 2016

  • 908 downloads

  • Download
 • Høring - forslag til nye regler for maksimalt tillatt antall pigger_BILs svar 13.3.2017.docx

  • 33 KB

  • 13. March 2017

  • 713 downloads

  • Download
 • 2017.03.01 BILs høringssvar om selvkjørende biler.pdf

  • 411 KB

  • 13. March 2017

  • 722 downloads

  • Download
 • Kopi_BILs høringssvar eCall 16.3.2017.docx

  • 12 KB

  • 16. March 2017

  • 661 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar 2017.03.17_Endringer PKK, opplæring m.m..pdf

  • 341 KB

  • 21. March 2017

  • 786 downloads

  • Download
 • HØRING – ENDRING AV DROSJEFORSKRIFTEN I OSLO – INNFØRING AV MILJØKRAV TIL DROSJENÆRINGEN.pdf

  • 364 KB

  • 6. November 2017

  • 597 downloads

  • Download
 • SV 18257925-13 - Forslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området - begrenset høring.htm

  • 61 KB

  • 3. May 2019

  • 465 downloads

  • Download
 • Høringssvar Finansdepartementet - bærekraftige bilavgifter 2025.pdf

  • 254 KB

  • 24. June 2019

  • 504 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 bilfaget, lette kjøretøy.docx

  • 58 KB

  • 15. August 2019

  • 360 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 bilfaget, tunge kjøretøy.docx

  • 58 KB

  • 15. August 2019

  • 345 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 billakkererfaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 334 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 hjulutrustningsfaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 376 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg3 reservedelsfaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 359 downloads

  • Download
 • Fråsegn - Innspillsrunde Vg3 bilskadefaget.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 343 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg2 bilskade, lakk og karosseri.docx

  • 57 KB

  • 15. August 2019

  • 327 downloads

  • Download
 • Uttalelse - Innspillsrunde Vg2 kjøretøy.docx

  • 58 KB

  • 15. August 2019

  • 388 downloads

  • Download
 • Høringsinnspill, vogntog med lengde 24,00 m på modulvogntogvegnettet og økt lengde ved transport av medbringertruck.docx

  • 32 KB

  • 29. August 2019

  • 325 downloads

  • Download
 • Høring - offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy_1. juli 2019.pdf

  • 160 KB

  • 30. August 2019

  • 317 downloads

  • Download
 • Høringsinnspill_BIL_Husmoduler 12.9.2019.docx

  • 13 KB

  • 12. September 2019

  • 306 downloads

  • Download
 • 191492 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur.pdf

  • 561 KB

  • 27. September 2019

  • 303 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar til høring om modulvogntog på tømmerveinettet 2020.05.12.docx

  • 88 KB

  • 13. May 2020

  • 204 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - Bilforskriften 14. mai 2020.docx

  • 91 KB

  • 14. May 2020

  • 199 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - implementering 2019_2144 - sikkerhetsforordningen.pdf

  • 77 KB

  • 30. June 2020

  • 209 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.pdf

  • 176 KB

  • 30. June 2020

  • 212 downloads

  • Download
 • 30.06.2020 Høringssvar, ny forskrift om arbeid på kjøretøy.pdf

  • 260 KB

  • 1. July 2020

  • 596 downloads

  • Download
 • HØRING - Forordninger og direktivbestemmelser vedrørende aerodynamiske førerhus og innretninger m_m_.pdf

  • 110 KB

  • 12. February 2021

  • 66 downloads

  • Download
 • Høringsinnspill, Høring – forordning vedrørende utslipp fra tunge kjøretøy.pdf

  • 77 KB

  • 12. February 2021

  • 57 downloads

  • Download
 • Tolletatens ref. 20_43643 Høring -endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter.pdf

  • 122 KB

  • 12. February 2021

  • 54 downloads

  • Download
 • Høring - forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.pdf

  • 26 KB

  • 12. February 2021

  • 52 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar Regjerningens Klimaplan 28.1.2021.pdf

  • 230 KB

  • 12. February 2021

  • 57 downloads

  • Download
 • 20_1967 Høring av rapport fra utvalget som har sett på framtidige inntekter i bomringene.pdf

  • 111 KB

  • 12. February 2021

  • 62 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar_Digitalytelsesloven_3.3.2021.pdf

  • 223 KB

  • 3. March 2021

  • 45 downloads

  • Download
 • Høringssvar_Personlige bilskilt_Størrelser_3.3.2021.docx

  • 198 KB

  • 3. March 2021

  • 44 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - endringer i PKK 21.4.2021.pdf

  • 52 KB

  • 21. April 2021

  • 37 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar - hastighetsforskjeller på vei_21.4.2021.pdf

  • 53 KB

  • 21. April 2021

  • 28 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022 - 2025.pdf

  • 165 KB

  • 12. May 2021

  • 20 downloads

  • Download
 • Vedlegg 2 - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.pdf

  • 3 MB

  • 12. May 2021

  • 20 downloads

  • Download
 • Invitasjon til � komme med forslag til tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 - Frist 1. juni.docx

  • 111 KB

  • 12. May 2021

  • 24 downloads

  • Download
 • Høringsnotat (13).pdf

  • 616 KB

  • 18. May 2021

  • 15 downloads

  • Download
 • Informasjon om høring- Gjelder implementering av forordning (EU) 2020-1589.pdf

  • 146 KB

  • 18. May 2021

  • 19 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar – CO₂-rapportering tunge kjøretøy (21-60121)_2021.05.18.pdf

  • 63 KB

  • 18. May 2021

  • 16 downloads

  • Download
 • Forslag til forskriftsendring (8).pdf

  • 39 KB

  • 18. May 2021

  • 14 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar_Tilbaketrekking førerkort elvarebil 2021.06.03.pdf

  • 75 KB

  • 3. June 2021

  • 10 downloads

  • Download
 • BILs høringssvar 4.6.2021 – CO₂-utslippskrav lette kjøretøy.pdf

  • 60 KB

  • 4. June 2021

  • 9 downloads

  • Download
0 Folders, 58 Files (24 MB)