Søk
Close this search box.

Viktig informasjon om overgang til DAB-radio

Stortinget har vedtatt en overgang til digital radiokringkasting. Årsaken er at FM-nettet har for liten plass. Den delen av FM-nettet (også kalt FM-båndet) som benyttes av større radiostasjoner til sendinger, skal etter planene stenges i år 2017. Det vil få konsekvenser også for radiolytting i bil. FM-nettet vil fremdeles bestå, blant annet til nødmeldinger, -samband og sendinger fra mindre radiostasjoner. DAB-nettet er allerede en realitet.

Hva er DAB/DAB+?
DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) er en standard for digital distribusjon av radiosignaler. Teknologien gir stabilt, mobilt mottak av radiosignal. Pr. 2013 har dette digitale radionettet ca. 90 prosent befolkningsdekning. I løpet av 2014 vil NRKs kanaler nå 99,5 prosent av befolkningen med digitale sendinger i DAB+. For å finne ut om det er dekning der du bor, sjekk www.medietilsynet.no/digitalradio. Det vil på kort sikt også bli DAB+-dekning i alle tunneler som er lengre enn 500 meter.

Radiobølger på en ny måte – ”same but different”
På samme måte som FM-sendinger kringkastes, vil digitale radioprogrammer bestå av radiobølger som sendes i luftrommet for å nå fram til lytterne. De største norske radioaktørene, som NRK, P4 og Radio Norge har valgt DAB/DAB+ for digital radiokringkasting. Noen mindre lokalradiostasjoner vil fortsette å kringkaste via FM-nettet en stund til. DAB- og DAB+-radioer har innebygd FM-mottaker, og vil i overskuelig fremtid fortsatt ha det.

Forskjellen mellom DAB og DAB+
DAB+ er en videreutvikling av DAB. Den viktigste forskjellen er at DAB+ har plass til flere radiostasjoner på én sender uten at lyden blir forringet. Radioer som tar inn DAB+, kan også motta DAB, men ikke omvendt. Det er derfor viktig at du velger en radio som tar inn DAB+.

Bedre, tydeligere, mer og flere
Via DAB-nettet kan du allerede høre svært mange kanaler. Det finnes flere NRK-kanaler digitalt, enn du i dag finner på FM-nettet. Når det digitale nettet for DAB/DAB+ er ferdig utbygget, vil enda flere kanaler komme til – potensialet for antall kanaler i det digitale nettet er meget stort.
DAB/DAB+ digitalradio har mange fordeler fremfor FM. Du vil få stabile lytteforhold, flere kanaler og muligheter for tekstinformasjon og brukerstyring. Selve radioapparatet vil avgjøre hvilke muligheter og begrensinger du har – eksempelvis om du kan stoppe, pause eller gå bakover i radioprogrammet.

Omfanget og behovet i Norge
I europeisk sammenheng er Norge nesten alene om å gå over til digitale radiosendinger så tidlig som år 2017. Det øvrige Europa planlegger en senere overgang, sannsynligvis etter år 2020. I Norge finnes det drøye 3 millioner biler. Av disse har anslagsvis fem hundre tusen biler DAB-radio. De fleste, men ikke alle, disse har DAB+.  Med om lag 2,5 millioner biler uten radio for DAB+ digitalsendinger er det et stort behov for ettermontering av adaptere.

Hva må du gjøre?
FM-radioen i bilen din vil fungere på vanlig måte fram til stenging av FM. Deretter må du ha en digital bilradio (DAB+) eller kjøpe en adapter. Med adapter får du et fullverdig DAB-tilbud via din FM-radio. Spør bilforhandleren om ettermontering av adapter (eller DAB+-radio) i bilen din.

Hva om du skal kjøpe ny bil før 2017?
Hvis du har planer om å kjøpe ny bil fra nå av, bør du undersøke om den leveres med DAB+-radio. Hvis bilen ikke har DAB+-radio, bør du be forhandleren om råd om ettermontering eller valg av adapter. Be også om råd for korrekt plassering av DAB-antennen slik at du får et godt radiosignal i bilen.

Du kan lese mer om overgangen fra FM-nettet til digitale radiosendinger på Medietilsynets nettside http://www.medietilsynet.no/digitalradio og på nettsiden www.radio.no

Del:

Relatert