Søk
Close this search box.

Nye retningslinjer fra Statens vegvesen…

12515_350_19859_nye_retningslinjer_fra_svv_157656Nye retningslinjer fra Statens vegvesen vedrørende reparasjon av kjøretøy med omfattende skader

Statens vegvesen kommer med nye retningslinjer vedrørende reparasjon av kjøretøy med omfattende skader. Bakgrunnen er endringen i Kjøretøysforskriftens § 7-2, nr. 2.1, og endring i Verkstedforskriftens §12. Begge endringene med ikrafttreden 1. januar 2014. Endringene i forskriftene knytter seg til uttrykket omfattende skade og hvordan virksomheter som reparerer omfattende skade skal følge opp slik reparasjon overfor regionvegkontoret.

Tidligere krav om at kjøretøy skal kontrolleres av regionvegkontoret etter reparasjon, og før det tas i bruk, er fjernet. Dette er erstattet med et krav om at det skal dokumenteres at reparasjon etter omfattende skade er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder. Formålet med endringene er å sikre at vanskelig kontrollerbare reparasjoner blir utført med riktig kvalitet.

Vegdirektoratet har konkludert med at det kan være både ressursbesparende og mer effektivt med en ordning hvor det stilles krav til kvaliteten på reparasjonene, samt at verkstedene må dokumentere at reparasjonene er utført med rett kvalitet. De nye retningslinjene er utarbeidet for å informere om endringene i forskriftene, og de beskriver hvordan forskriftene skal forstås, hva som er minimumskravene og hvordan de vil bli fulgt opp med tilsyn fra Statens vegvesen.

Brev vedr. retningslinjer fra Statens vegvesen

Del:

Relatert