Søk
Close this search box.

Dieselbilene får kjøre videre i Oslo. Statens vegvesen sier nei til dieselbilforbud!

11406_350_18109_artikkel_diesel-nei_2013_95335Et dieselbilforbud på sterkt forurensede dager i Oslo blir for komplisert å innføre. Dermed kan dieselbileiere puste lettet ut. Anbefalingen ble sendt fra Statens vegvesen til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune i går, 28. januar.

I konklusjonen skriver Statens vegvesen at de etter en helhetlig gjennomgang av de trafikale konsekvensene ved å innføre de restriksjoner Oslo kommune har vedtatt, at det er for komplisert å iverksette kjøreforbud for kjøretøy som benytter diesel. Bystyret i Oslo vedtok i juni 2012 at det skulle bli forbudt å kjøre dieselbiler i Oslo på dager med mest forurensing. Dette kunne ramme opptil 87.000 eiere av biler med dieselmotor.

Det er en liten andel av tungtrafikken som går gjennom Oslo. Det meste av tungtransporten i Oslo har start eller mål her og må dermed kjøre på riksveinettet uansett. Den lille andelen tungtransport som kan legge veien utenom Oslo vil måtte bruke et veinett som er lite egnet for tunge biler, med dårlige veier, i nærheten av skoler og gjennom nærmiljøer.

Det å innføre et forbud gjeldende kun for personbiler, har Statens vegvesen sett som vanskelig. Det ligger en lang rekke viktige mål langs riksveinettet i Oslo. Mye av trafikken på riksveinettet skal til for eksempel store sykehus og fergeterminaler, og trafikken til flyplassen på Gardermoen går gjennom Oslo. Dette innebærer at det vil være veldig store konsekvenser for mange som ikke kan kjøre på de sterkt forurensede dagene.

Statens vegvesen mener det blir altfor komplisert med et dieselbilforbud både når det gjelder informasjon og trafikksikkerhet.

Det er mange som må vite om et forbud i god tid på forhånd. Hvordan skal man få gitt denne til folk som kommer med fly eller ferge. Det vil kunne oppstå farlige situasjoner på veien hvis bilførere plutselig oppdager innkjøringsforbud og forsøker å snu. Vegvesenet mener også at det vil bli for vanskelig med et kjøreforbud, fordi det vil skape problemer for folk som må på sykehus. De fleste sykehusene ligger langs riksveinettet.

Utfordringen til bystyret nå, er at de må parkere forbudstanken og tenke andre tiltak som virker og som gir effekt.
Del:

Relatert