Søk
Close this search box.

Bilsalget i januar 14

I januar 2014 ble det registrert 11 385 nye personbiler, 254 færre (-2,2 %) enn i januar 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for januar måned de 10 foregående årene, er årets januartall 39,0 % høyere (+3197 biler). Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i januar var 117 g/km.

Det ble bruktimportert 1833 personbiler i januar. Dette er 692 færre (-27,4 %) enn i januar 2013.

I januar ble det foretatt 35 908 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 1171 færre (-3,2 %) enn i januar 2013.

Næringsandelen 51,3 %
Næringsandelen av personbilsalget i januar var 45,9 %. I samme måned i 2013 var?den 42,6 %.

1944 nye varebiler i januar
Det ble registrert 1944 nye varebiler i januar. Det er 809 færre (-29,4 %) enn i samme måned i 2013.? Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom, ble det registrert 1905 varebiler i januar.

CO2-utslippet fra nye personbiler i januar ble 117 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar var 117 g/km, det er 11 g/km mindre enn i januar 2013. I januar i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 123 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 136 g/km. I januar i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 126 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 136 g/km, som i år.

CO2-utslipp for nye personbiler i januar 2014 (endring i forhold til januar 2013):

  • Alle personbiler 117 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 123 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler 136 g/km (+-0 g/km)

Økt CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i januar ble 175 g/km, 5 g/km høyere enn i januar 2013.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i januar 1099 (9,7 %), dette er 762 flere (+226,1 %) enn i januar 2013.??Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i januar 66, dette var 6 flere (+10 %) enn i januar 2013 og 0,6 % markedsandel. Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i januar 2471, dette er 37 flere (+1,5 %) enn i januar 2013 og 21,7 markedsandel.

51 % dieselandel
I januar hadde 51,0 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i januar 2013 var andelen 55,3 %.

1099 nye nullutslipp personbiler i januar
I januar ble det registrert 1099 nye personbiler med nullutslipp. Det er 762 flere (+226,1 %) enn i januar 2013. Nullutslippbilene hadde en markedsandel på 9,7 % blant personbilene i januar 2013, mens markedsandelen i januar 2013 var 2,9 %. Alle nullutslippbilene som ble registrert i januar var elbiler.

Det ble bruktimportert 203 personbiler med nullutslipp i januar, det er 108 flere (+113,7 %) enn i januar 2013.?Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1302 personbiler med nullutslipp i januar, samme tall for januar 2013 var 432.

39 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 39 varebiler med nullutslipp i januar, mens det i januar 2013 ble registrert 92.

8,5 % personbiler med hybriddrift i januar
Det ble registrert 967 nye personbiler med bensin-diesel/elektrisk hybriddrift i januar. Det er 134 (+16,1 %) flere enn i januar 2013. Personbilene med hybriddrift hadde en markedsandel på 7,2 % i januar 2013. Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift i januar, det ble det heller ikke i januar i fjor.

38,2 % firehjulsdrift
I januar ble det registrert 4349 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 38,2 %. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 36,0 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 402 nye lastebiler i januar, dette er 28 færre (-6,5 %) enn i januar 2013.?Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom, ble det registrert 376 lastebiler i januar.?Det ble registrert 40 nye busser i januar. Dette er 7 færre (-14,9%) enn i januar 2013.

Det var 22 registreringsdager i januar i år, det samme som i januar 2013.

Del:

Relatert