Søk
Close this search box.

Bilsalget i februar 14

I februar 2014 ble det registrert 11 246 nye personbiler, 79 (-0,7) færre biler enn i februar 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for februar måned de 10 foregående årene, er årets februartall 38,5 % høyere (+3125 biler).

 Det ble bruktimportert 1728 personbiler i februar. Dette er 680 færre (-28,2 %) enn i februar 2013.

Næringsandelen 46,5 %
Næringsandelen av personbilsalget i februar var 46,5 %. I samme måned i 2013 var den 42,3 %.

2203 nye varebiler i februar
Det ble registrert 2203 nye varebiler i februar. Det er 215 færre (-8,9 %) enn i samme måned i 2013.?Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom, ble det registrert 2142 varebiler i februar.

CO2-utslippet fra nye personbiler i februar ble 112 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 112 g/km, det er 16 g/km mindre enn i februar 2013. I februar i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 122 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 134 g/km. I februar i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 124 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 138 g/km.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i hittil i år er 114 g/km, 14 g/km lavere enn is samme periode i fjor. For bensinbiler er CO2-utslippet 122 g/km hittil i år, 3 g/km lavere enn i fjor. For de dieseldrevne bilene er CO2-utslippet 135 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2013.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar 2014 (endring i forhold til februar 2013):

  • Alle personbiler 112 g/km (-16 g/km)
  • Bensinbiler 122 g/km (-2 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km (-4 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 174 g/km, 4 g/km lavere enn i februar 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert hittil i 2014 er 174 g/km, det samme som i samme periode i fjor.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i februar 1385 (12,3 %), dette er 1051 flere (+314,7 %) enn i februar 2013.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i februar 143, dette var 110 flere (+333 %) enn i februar 2013 og 1,3 % markedsandel.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i februar 2487, dette er 61 flere (+2,5 %) enn i februar 2013 og 22,1 markedsandel.

Under 50% dieselandel
I februar hadde 49,2 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i februar 2013 var andelen 54,2 %.

8 % personbiler med hybriddrift i februar
Det ble registrert 899 nye personbiler med bensin-diesel/elektrisk hybriddrift i februar. Det er 20 færre (-2,2 %) enn i februar 2013.Personbilene med hybriddrift hadde 8 % markedsandel i februar i år, i februar 2013 var markedsandelen 8,1 %.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift i februar, i februar i fjor ble det registrert 3 varebil med bensin-diesel/elektrisk hybriddrift.

35,6 % firehjulsdrift
I februar ble det registrert 4009 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 35,6 %. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 35,1 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 420 nye lastebiler i februar, dette er 34 flere (+8,8 %) enn i februar 2013. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom, ble det registrert 387 lastebiler i februar.
Det ble registrert 28 nye busser i februar. Dette er 21 færre (-42,9 %) enn i februar 2013.

Del:

Relatert