BIL er blitt medlem av Norsk Hydrogenforum

BIL, som bransjeforening for bilimportørene, ønsker å knytte seg til NHF da kommersialisering i markedet av biler som benytter hydrogen i forbindelse med brenselceller står for døren.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er nylig blitt medlem av Norsk Hydrogenforum (NHF). NHF er en selvstendig interesseorganisasjon som jobber på vegne av sine medlemmer for å spre informasjon om hydrogen og brenselceller i Norge. NHF samler også informasjon om norske hydrogenaktører og hydrogenaktiviteter i Hydrogenguiden (web og trykt versjon).

NHF organiserer nasjonale seminarer og workshops, som gjennom flere år har vært de naturlige samlingspunktene for de aller fleste hydrogen- og brenselcelleaktører i Norge. Forumet utgir nyhetsbrev med oppdateringer på nasjonalt og internasjonalt plan, og oppmuntrer og stimulerer til forskning, innovasjon og verdiskapning innen hydrogen og brenselcelleteknologi.

NHF skal være en sentral aktør i Norges nasjonale hydrogen-nettverk som en aktiv og konstruktiv partner mot myndigheter og andre organisasjoner i utviklingen av en framtidig industripolitikk for hydrogen og brenselceller.

Medlemmer i NHF er norske bedrifter, universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Informasjon om NHF, inkludert vedtekter, styresammensetning og medlemmer finnes på www.hydrogen.no

BIL, som bransjeforening for bilimportørene, ønsker å knytte seg til NHF da kommersialisering i markedet av biler som benytter hydrogen i forbindelse med brenselceller står for døren. De første bilene ruller allerede på norske veier og flere produsenter har konkrete planer for de nærmeste årene.

 

Del:

Relatert