Søk
Close this search box.

Begrensninger på bruk av dieselbil i Oslo er feil medisin

Bystyret i Oslo kommune vedtok onsdag 13. juni 2012 begrensninger på bruk av dieselbiler i byen på dager med dårlig luftkvalitet. Dette oppstår tidvis når det er spesielt kaldt og luften er stillestående. I følge kommunes målinger skal det ha vært 11 dager med dårlig luftkvalitet vinteren 2010/11 som var den kaldeste på 40 år, mens det ikke var noen dager med dårlig luftkvalitet vinteren 2011/12 som var mild.

Kilde: Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Det vil ikke bli kjørebegrensinger i hele Oslo, og det er foreløpig ikke avklart hvilke områder som vil bli omfattet av bystyrets vedtak. Det er heller ikke klart hvordan Statens vegvesen som forvalter riksveiene i Oslo, vil stille seg til forslaget.

BIL er opptatt av å redusere klimautslipp og lokal forurensning fra veitrafikken. Vi mener imidlertid at Oslo kommune har valgt en gal løsning. Kjørebegrensninger vil ha liten effekt på luftkvaliteten, men medfører store kostnader for næringsliv og privatpersoner.

Personbiler med diesel står for 24 prosent av NO2-utslippene fra veitrafikken i Oslo. Hvis vi antar at et kjøreforbud ikke vil gjelder for taxier og annen nyttetrafikk, betyr dette at kjørebegrensinger på personbiler i beste fall vil redusere utslippene med 10 – 15 prosent.

I følge Fjellinjen passerer ca. 87. 000 dieselbiler bomstasjonene i Oslo daglig. Kollektivtransporten har i følge Ruter ikke kapasitet til å overta transporten av disse personene med dagens kapasitet. BIL mener Oslo kommune burde ha utvidet kollektivtilbudet før man i det hele tatt vurderer å innføre kjørebegrensninger.

BIL mener også at ny teknologi er i ferd med å redusere problemet med lokal forurensning betydelig. I en rapport fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) og Vegdirektoratet om NO2-utslipp fra veitrafikken er det lagt grunn at NO2-utslippene vil gå betydelig ned med Euro 6 teknologien som kommer i 2014 for personbiler og i 2013 for tunge kjøretøy. Dermed vil NO2-utslippene fra veitrafikken begynne å falle fra 2015 og betydelig frem mot 2025.

Den gjennomsnittlige dieselbilen som kjører på norske veier er en Euro 3 – 5 klasse, som slipper ut ca. 0,4 gram NO2/km ved køkjøring, ca. 0,2 gram i bykjøring og ca. 0,15 gram på landeveien. Euro 6, som fases inn fra 2013/14, vil redusere dette til ca. 0,1 gram ved køkjøring og ca. 0,05 gram under bykjøring i følge prognosene til Transportøkonomisk institutt. Dette betyr at NO2-utlippet fra diesel personbil vil bli redusert med inntil 75 prosent når disse bilene kommer på markedet.

BIL mener at det viktigste grepet for reduserte lokal forurensning (både NOx og svevestøv) fra veitrafikken er å erstatte gamle biler med høye utslipp med moderne lavutslippsbiler. Et mer miljøvennlig bilavgiftssystem er det viktigste politiske tiltaket for å oppnå dette. BIL har derfor fremmet forslag til et slikt system. Vi mener det har vesentlig større effekt enn kjørebegrensninger.

Del:

Relatert