Søk
Close this search box.

2012 ble et rekordår for produksjon av biler globalt!

11533_350_18264_artikkel_okning_produksjon_737712Aldri har den totale globale produksjonen av nye kjøretøyer vært høyere enn i år 2012. Selv om utviklingen har vært ulik for de forskjellige verdensdelene, økte den samlede produksjonen med hele 5,3 % til mer enn 84 millioner enheter, mot snaue 80 millioner i år 2011. (De nøyaktige produksjonstallene er 84.141.209 enheter i 2012, mot 79.880.028 i år 2011.)

Europa går tilbake, mens Asia øker
Europa hadde et markant fall i produksjonen av biler på 5,4 % i 2012 i forhold til år 2011. Mens det i år 2011 ble produsert nesten 21 millioner biler, falt produksjonen gjennom år 2012 og endte opp med cirka 19.8 millioner biler, noe som forteller sitt om de økonomiske nedgangstidene Europa opplever. (De nøyaktige produksjonstallene er 19.821.461 enheter i 2012, mot 20.954.070 i år 2011.) Asia og Oceania kunne på sin side varte opp med en betydelig vekst på hele 7,7 %, med en økning på mer enn 3,1 millioner produserte enheter. Vi snakker om store volumer her – i 2011 ble det i Asia og Oceania produsert 43,7 millioner kjøretøyer i 2012 mot cirka 40,6 millioner i år 2011 – det vil si mer enn halvparten av den totale globale produksjonen.

Sterk vekst i Nord-Amerika
Nord-Amerika sto imidlertid for den største veksten – USA, Canada og Mexico kunne notere seg en formidabel økning på hele 17,7 %, noe som i tall betyr cirka 3,2 millioner flere produserte enheter. Det betyr i tall en vekst fra cirka 13,5 millioner kjøretøyer i år 2011 til 15,8 millioner produserte enheter i år 2012! Sør-Amerika opplevde imidlertid en mindre nedgang på 2 % i bilproduksjonen med rundt 87.000 færre produserte enheter – fra cirka 4,3 millioner til i overkant av 4,2 millioner. Ser vi de to Amerikanske kontinentene under ett, ble det totalt produsert cirka 17,8 millioner kjøretøyer i år 2011, mens det i år 2012 ble produsert i overkant av 20 millioner enheter – en vekst på 12,5 % – noe som i konkrete tall betyr 2.229.544 flere produserte enheter. I Afrika ble det i år 2012 produsert 586.396 kjøretøyer, noe som representerer en vekst på 5,3 % – i rene tall en økning på 29.759 enheter.

Del:

Relatert