Søk
Close this search box.

Vi tror på 2025-målene

Stortingets vedtatte mål:

Kun salg av nullutslippsbiler i 2025 – BILs vurderinger

Bilimportørenes Landsforening (BIL), som representerer bilimportørene og bilprodusentene, arbeider målrettet for en utslippsfri transportsektor. I første halvår 2019 var 45 prosent av alle nye personbiler nullutslipp. BIL tror at målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025 er innen rekkevidde. Dette forutsetter at hovedlinjene i avgiftspolitikken videreføres, og at utbygging av ladeinfrastruktur forseres.

De senere årene har utviklingen mot en utslippsfri transportsektor akselerert. Dette gjelder spesielt for personbiler. I 2016 var 16 prosent av alle nyregistrerte biler utslippsfrie. I 2017 var markeds-andelen 20 prosent, mens den var 31 prosent i 2018. I første halvår 2019 var 45 prosent av alle nye biler utslippsfrie. Nå følger busser, varebiler og etter hvert lastebiler etter. Det er få bransjer som har kommet lenger i det grønne skiftet enn bilbransjen.

Kilde: Elbil.no

Veien videre mot 2025

Alt tyder på at den raske utviklingen mot et utslippsfritt nybilsalg som vi har sett de siste fem årene, vil fortsette. BIL tror derfor at Stortingets mål om at det kun skal selges utslippsfrie personbiler i 2025, er innen rekkevidde.

Frem til nylig har tilbudet av elektriske biler i hovedsak vært begrenset til typiske «bybiler», dvs. relativt små biler med relativt kort rekkevidde. Det siste året har det imidlertid kommet en rekke store, elektriske biler på markedet med relativt lang rekkevidde. Fortsatt er det imidlertid ventetider på en rekke modeller fordi den globale produksjonskapasiteten har ligget etter etterspørselsveksten, og det vil fortsatt ta noen år før et utvalg av prisgunstige, romslige el-familiebiler er på plass.

2020 ser ut til å bli året der den elektriske bilen får sitt internasjonale gjennombrudd. De fleste bilprodusenter vil da ha en portefølje av elbiler i flere segmenter. Denne utviklingen vil forsterkes frem mot 2025. Da har en rekke produsenter varslet at samtlige av deres modeller vil komme i en elektrisk versjon med lang rekkevidde.

Politikken må fortsatt understøtte nullutslippsmålet

Grunnen til at Norge har kommet mye lenger i det grønne bilskiftet enn andre europeiske land, skyldes at myndighetene har støttet opp under innfasingen av nullutslippsbiler. Fritak for engangs- og merverdiavgift for nullutslippsbiler, kombinert med bompengefritak, gratis parkering og kjøring i kollektivfelt, har vært helt avgjørende.

Dersom rammebetingelsene for nullutslippsbiler endres for raskt, vil ikke målet om et utslippsfritt nybilsalg i 2025 bli nådd. Satsingen på utbygging av ladeinfrastruktur må trappes opp, mens de økonomiske incentivene først kan trappes gradvis ned i tråd med at nullutslippsbilene blir mer konkurransedyktige i pris grunnet økte produksjonsvolum og stadig lavere batterikostnader.

BILs vurdering er at merverdiavgift kan fases gradvis inn for elbiler i perioden 2022 – 25. Innføring av engangsavgift bør først vurderes på et senere tidspunkt, og da sett i sammenheng med regjeringens plan om et «nytt og bærekraftig bilavgiftssystem» fra 2025. Øvrige elbilfordeler (parkering, bompenger, kollektivfelt) bør være lokale politiske beslutninger basert på lokale forhold.

100 prosent, kan bli 98 eller 99

BIL mener EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av varer og tjenester gjør at det fortsatt vil være lov å selge nye biler med forbrenningsmotor i Norge etter 2025. Vi tror imidlertid at de elektriske bilene på dette tidspunktet vil være så prisgunstige og teknologisk avanserte at forbrukerne vil preferere denne teknologien, også pga. vesentlig lavere driftskostnader. Det vil også være usikkerhet om hvilket nivå engangsavgiften vil være på i 2025 for fossilt drevne biler.

Vi kan imidlertid ikke utelukke at det vil selges noen nye biler med forbrenningsmotor til kunder med spesielle behov, også etter 2025. Dette er imidlertid segmenter som har lave salgsvolumer. Derfor mener BIL at nullutslippsmålet i 2025 i praksis er oppnåelig, gitt at det ikke skjer for raske endringer i de politiske rammebetingelsene, og at ladeinfrastrukturen utvikles i tråd med økningen i bestanden av ladbare biler.

Oktober 2019

Bilimportørenes Landsforening.

Del:

Relatert