Verdens bilproduksjon øker!

I 2011 økte verdens bilproduksjon med 2,3% i forhold til året før – da det ble produsert 80,1 millioner biler. Utviklingen i de store markedene fordeler seg allikevel noe ulikt.

USA er et av landene som har hatt desidert høyest økning med +11,5% i 2010. Dette har selvsagt gjort amerikanerne optimistiske med tanke på fremtiden, selv om det fortsatt er et stykke igjen for å komme tilbake til  de høye nivåene man opplevde mellom 1994 og 2007. Hyundai opplevde en salgsvekst på 24% – og en markendsandel i USA på 4,6%.  Her økte også Ford salget med 19% – Chrysler med 17% – og General Motors med 6%.

Om man ser på Asia viser det seg at India er det landet som skiller seg ut, men en  positiv utvikling på +10,7%. I nabolandet Kina har bilproduksjonen stabilisert seg på et høyt nivå og det produseres rundt 18,4 millioner biler – et tall som samsvarer med året før. For Japan derimot førte jordskjelvet til en nedgang og et resultat på minus 12%. Om man tar en titt på Sør-Amerika ser man at  produksjonen har holdt seg stabil,  med en liten oppgang på 3,2%.

Del:

Relatert