Søk
Close this search box.

Vegvesenet orienterer om overgangen til WLTP

Statens Vegvesen har sendt BIL en orientering om overgangen til WLTP. Denne er i tråd med våre anbefalinger, og medfører ingen overraskelser for bransjen.

I brevet står det:

Vi orienterer oss mot å benytte NEDC verdiene som grunnlag i overgangsperioden fram til 1/1-19 som anbefalt fra EU. For NOx utslippet blir kun WLTP verdien angitt med ny avgassmåling. Denne verdien antas å endres i mindre grad, og avgiftsmessig har den betydelig mindre innvirkning enn CO2.

Vegvesenet utdyper videre hvordan WLTP-verdiene skal brukes.

De nye WLTP verdiene vil angis i et spenn (min. –  maks.) i EU-typegodkjenning, mens samsvarssertifikatet (COC) for hver enkelt bil vil angi spesifikk verdi. Det er dette siste som vil legges til grunn for bilens utslipp. Etter det vi kjenner til vil også tilhørende NEDC verdier angis i spenn i EU-typegodkjenning, men COC vil angi verdien for den enkelte bil (variant/versjon). Dette i motsetning til i dag, hvor både EU-typegodkjenning og COC angir èn verdi for hver variant/versjon av biltypen. Dette innebærer at vi orienterer oss mot å gå over til å hente CO2 verdien fra COC, og ikke som i dag EU-typegodkjenningen. COC kan enten være papirbasert (originaldokument) eller basert på såkalt maskinell COC med tekststreng som sendes inn til Statens vegvesen fra importør i samarbeid med fabrikant. CO2 verdiene framkommer også i maskinell COC med dagens løsning.

Del:

Relatert