Søk
Close this search box.

Forventninger til statsbudsjettet

På mandag legges statsbudsjettet frem, og for bilbransjen knytter det seg i år ekstra viktige forventninger til bilavgiftene.

– Vi føler oss trygge på at det blir et fornuftig budsjett, men er naturligvis spente på å se nøyaktig hvilken innretning CO2-avgiften får fra nyttår, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Han sikter til at CO2-avgiftskomponenten i engangsavgiften for personbiler etter planen skal baseres på WLTP-utslippsverdier fra og med neste år.

Den utgående NEDC-testyklusen for måling av utslipp fra nye biler var mindre omfattende enn den nye WLTP-syklusen, og produserte derfor gjennomgående lavere CO2-utslippsverdier enn den nye testen. Det er disse offisielle utslippsverdiene som CO2-avgiften baseres på – og uten en form for kompensasjon vil nybilprisene på helt ordinære biler kunne skyte i været når vi går over til WLTP.

Viktig bransjesamarbeid

– Sammen med Norges Bilbransjeforbund og Norges Automobil-Forbund begynte vi tidlig arbeidet med å kartlegge de konkrete avgiftsmessige konsekvensene av en omlegging til WLTP, og vi har lagt frem våre funn for Finansdepartementet, fortsetter Andresen.

BIL har foretatt omfattende datainnsamling og utregninger som også inneholder et forslag til ny utforming av CO2-avgiftsskalaen som tar høyde for de nye utslippsverdiene. Med denne nye avgiftsmodellen vil CO2-avgiften holdes mest mulig stabil – selv om noen biler vil få noe høyere avgift, og andre noe lavere.

– Med en så stor omlegging av avgiftssystemet er det ikke til å unngå at det vil slå litt ulikt ut, men vi har hatt spesielt fokus på å gjøre endringene så små som mulig, sier Andresen.

Avklaring for varebil – videreføring for elbil

Det er også viktig for BIL å få avklart at CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler blir basert på NEDC-verdier ut neste år. Disse bilene ligger et år etter personbilene i WLTP-løypa, og BIL ønsker derfor samme løsning for varebiler i år som man la opp til med personbiler i fjor.

Elbilfordelene er fredet i regjeringsplattformen, og det mener også BIL at er nødvendig for å fortsatt lykkes med det grønne skiftet frem mot 2021. Her forventer foreningen altså ingen endringer.

– Vi håper Finansdepartementet har hatt nytte av våre innspill, og at regjeringen legger frem fornuftige løsningsforslag på CO2-avgiftssiden i budsjettet på mandag, avslutter Andresen.

Del:

Relatert