Søk
Close this search box.

Trygghet ved brukte elbil-batterier

BIL jobber sammen med myndighetene og flere andre bransjeorganisasjoner for å informere om ansvar og sikkerhet ved håndtering og omsetning av brukte høyenergibatterier. Målet er å unngå farlige situasjoner og alvorlige hendelser.

-Økt oppmerksomhet og økt kompetanse om hvordan brukte elbilbatterier bør håndteres er svært viktig. Som ledende i verden på elbilandel, bør også Norge gå foran på sikker håndtering av brukte batterier, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap går nå sammen med Bilimportørenes Landsforening, Batteriretur, Autoretur og Norges Bilbransjeforbund om en kampanje for å sette tema på dagsorden.

-Omsetning av brukte høyenergibatterier skjer både i bransje- og privatmarkedet uten at det foreligger en tydelig sikkerhetskontroll. Det er også manglende kunnskap om egen sikkerhet og eget ansvar, sier Lillemork

Lillemork er opptatt av at alle som behandler høyenergibatterier fra el- og hybridbiler gjør det på en sikker og forsvarlig måte. Ombruk og gjenvinning av slike brukte batterier er viktig for en bærekraftig kretsløpsøkonomi. Målet er at alle som er i nærkontakt med høyenergibatterier slipper farlige situasjoner og unngår alvorlige hendelser.

Særlig når det gjelder batterier som har vært i ulykker kan dette være av avgjørende betydning.

-Det er et voksende marked for brukte elbilbatterier. I utgangspunktet er det trygt å gjenbruke et brukt elbilbatteri. De er ikke farlige så lenge de er kontrollert, og tilstanden er sjekket av kvalifisert personell. Men brukte elbilbatterier (høyenergibatterier eller litium-ion batterier) som har vært i en kollisjonskadet bil, kan utgjøre en fare. Ved gjenbruk av elbilbatterier er det viktig at du håndterer det forsvarlig og innenfor gjeldende lover og forskrifter. Det er viktig at batterier blir tilstandskontrollert av kvalifisert personell med riktig kompetanse, forteller han.

Her finner du mer informasjon om sikker håndtering av brukte elbilbatterier, og hvilke lover og regler som gjelder.

Del:

Relatert