Søk
Close this search box.

Statsbudsjettet 2023: Reagerer kraftig på engangsavgift på elbiler

– Det veldig uheldig at regjeringen foreslår å innføre engangsavgift på elbiler, samtidig med at elbiler over 500.000.- også får merverdiavgift. Dette kan føre til at gamle biler med høye utslipp forblir på veien. Engangsavgiften for fossil- og dieselbiler, særlig ladbare hybrider, øker også kraftig, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Bilbransjen har lenge forberedt seg på at det skal innføres merverdiavgift på elbiler over 500.000,-, mer forslaget om en vektavgift på nye elbiler på 15 – 30.000,- kom svært overraskende.

– Alle nye biler blir betydelig dyrere neste år. Konsekvensen er at gamle biler med høye utslipp vil forbli på veien. Dette er svært alvorlig når vi skal kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030. Jeg forventer at SV vil så opp for klimaet i budsjettforhandlingene, sier Andresen.

Jeg er også overrasket over at det foreslås å fjerne fordelene elbiler har i firmabilbeskatningen, særlig fordi det er firmabil som henger etter i det grønne skiftet. Med dette forslaget vil det fortsatt bli mange bensin- og dieselbiler i dette segmentet, sier Andresen.

Bilbransjen har vært forberedt på at merverdiavgift på elbiler vil føre til at engangsavgiften for bensin- og dieselbiler også vil øke, men den foreslåtte økningen er mer omfattende enn forventet, spesielt for ladbare hybrider der vektfradraget reduseres fra 15 til 10 prosent.

– Vi var på full fart mot målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025, men med dette budsjettet har elbilen og det grønne skiftet fått et kraftig tilbakeslag. Jeg er også usikker på hvordan merverdiavgiften på elbiler skal fases inn rent teknisk. Det er svært kort frist fra budsjettet vedtas i desember til 1. januar. Dette gir bransjen kort frist på å omstille alle faktura- og økonomisystemer, samt leasingavtaler, sier Andresen.

Han tror 2023 kommer til å bli et utfordrende år for bilbransjen. Vi har lenge hatt leveringsproblemer for nye biler grunnet mangel på komponenter, særlig halvledere. En kraftig avgiftsøkning på toppen av økte renter og priser, er ikke det vi trenger, sier Andresen.

Del:

Relatert