Søk
Close this search box.

-Søk ESA om tre nye år, Sanner

-Ingen vet ennå hvilke partier som danner regjering etter valget neste høst, eller hvilken klimapolitikk en ny regjering vil føre. Men vi kan være rimelig sikre på at mye vil være i spill den politiske høsten 2021. Både av hensyn til forbrukerne, bilbransjen og ikke minst til klimaet forventer vi forutsigbarhet og trygghet for at ikke elbilprisene bykser opp med 25 prosent over natten.

I VG i helgen advarte Bilimportørenes Landsforening og Elbilforeningen finansministeren om konsekvensene dersom han skulle velge å søke ESA om bare ett års forlengning av mva-fritaket på elbil.

-Det er Sanners ansvar å sende en ESA-søknad som hindrer mulig mva-kaos og uforutsigbarhet høsten 2021, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes Landsforening og Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

For Bilimportørenes Landsforening og Elbilforeningen er ikke i tvil, å innføre mva på elbiler nå er risikosport for det grønne skiftet på veiene.

-Den store spørreundersøkelsen Ebilisten 2020 viser at mva-fritaket på elbil er viktigste grunn til at elbil er blitt folkebil. Men fortsatt velger rett over halvparten av nybilkjøperne fossilbil. Samtidig har Stortinget vedtatt et mål om at det i 2025 bare skal selges nye nullutslippsbiler i Norge. Det målet har vi ingen mulighet til å nå dersom MVA-fritaket ikke videreføres.

Siden Norge er medlem av EØS må ESA, EFTAs overvåkingsorgan, godkjenne at Norge gir mva-fritak til elbiler. Normen har vært at Norge har søkt for tre år av gangen, og dagens fritak varer ut året. I Granavolden-plattformen har regjeringen forpliktet seg til å videreføre fritaket for mva på elbil ut 2021. I disse dager vil Finansdepartementet sende brev til ESA om forlenging av fritaket.

I Norge velger rett under halvparten av nybilkjøperne elbil. Det er unikt i verdenssammenheng. Den norske elbilpolitikken har vært en stor suksess både for bilistene og for klimaet. Men veksten for nullutslipp vil ikke gå av seg selv.

-En prematur innfasing av mva på el vil kunne ha svært alvorlige konsekvenser for det grønne skiftet på veiene, og Norges mulighet til å nå sine klimamål. Det bør veie tungt for ansvarlige politikere.

Nestleder i Høyres programkomité, Henrik Asheim, var før sommeren ute og sa Høyre bør innføre mva på elbiler allerede fra 2022.

-Om Asheims utspill skulle bli Høyres politikk er det stor grunn til bekymring. Korona-pandemien fører til lavere nybilsalg og bremser elektrifiseringen av bilparken, samtidig som den økonomiske usikkerheten er stor både hos næringsliv og forbrukere.

Del:

Relatert