Søk
Close this search box.

Trivselsundersøkelsen 2024: Fortell oss hvordan du har det på jobb!

Foto: Colourbox

For tredje gang sender BIL og NBF ut undersøkelsen som viser hvordan det står til med trivsel og mangfold hos norske bilimportører, forhandlere og verksteder.

Trivselsundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid mellom BIL, NBF og den eksterne leverandøren Moment, og vil gjennomføres i tidsrommet 15. – 25. oktober. Den vil ta ca. 5 minutter å gjennomføre, og resultatene vil bli presentert i november.

Undersøkelsen gjennomføres årlig for å opprettholde fokuset vi har rundt trivsel, mobbing og rekruttering, og for å se på trender og utvikling i arbeidet. Målet med undersøkelsen er å kartlegge noen spesifikke forhold ved arbeidsmiljøet i bilbransjen, som mangfold og likestilling, turnover og karrieremuligheter. Det er viktig for oss å vite hva som gjør at arbeidstakere trives på jobb og hva de trenger for å bli i bransjen lengst mulig. 

Resultatene behandles konfidensielt og anonymiseres før overlevering til BIL og NBF. Det vil heller ikke være mulig å sammenstille informasjon som gjør at enkeltpersoner kan identifiseres. Vi vet at det i snitt er ni prosent kvinner som jobber i bilbransjen. Det er store forskjeller innad på tvers av de ulike aktørene. Den største andelen jobber med salg og administrasjon, mens det er et stort potensial for å rekruttere flere kvinner til å jobbe med produksjon.

På Arbeidsmiljøportalen finnes det to verktøy knyttet til arbeidsmiljø, utviklet spesielt for bilbransjen. Her presenteres det også fakta om bransjen. Mer enn syv prosent av de ansatte oppgir at de opplever å bli plaget eller ertet på arbeidsplassen. 32 prosent opplever konflikter.  

Medlemsbedriftene har mulighet til å bestille rapport for sin egen virksomhet, men det forutsetter at de ansatte legger inn virksomhets organisasjonsnummer og at det er mange nok som har svart til at anonymiteten til de ansatte kan ivaretas. Undersøkelsen er konfidensiell, og resultatene vil være anonyme. 

BIL og NBF ønsker å understreke at dette ikke vil være til erstatning for å kartlegge arbeidsmiljø i virksomheten, men kan være et supplement. 

De ansatte kan heller ikke vente at undersøkelsen blir fulgt opp internt. Den er ment å være en temperaturmåler på bransjenivå, slik at flere vil ønske seg inn i bilbransjen. Resultatene vil kunne hjelpe oss i det videre arbeidet med å utvikle og styrke arbeidsmiljøet i bilbransjen i Norge. Det er derfor viktig at så mange som mulig tar seg tid til å besvare undersøkelsen, med så åpne og ærlige svar som mulig.

Leder for innsikt og bærekraft i BIL, Erik Solum. Foto: BIL

Erik Solum
Leder Innsikt og Bærekraft e.solum@bilimportorene.no  /+ 47 920 13 151

Heidi Chr. Lund  
HMS- og kvalitetssjef heidi.lund@nbf.no /+47 926 52 464   

Del:

Relatert