Søk
Close this search box.

Små endringer i revidert budsjett

Regjeringen gjør små endringer i bilavgiftene for 2015 i det reviderte nasjonalbudsjettet (RNB) som ble lagt frem i dag. I forrige uke presenterte regjeringen sin helhetlige gjennomgang av bilavgiftene, og det varsles at endringer vil bli faset inn i statsbudsjettet for 2016 og senere år.
– Vi er svært tilfreds med at regjeringen nå varsler innfasing av et nytt avgiftssystem som skal gi oss en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening (BIL).

I RNB foreslår regjeringen at leasing av elbiler og omsetning av batterier til elbiler skal få mva-fritak fra 1. juli.
CO2-avgiften på Diesel skal heves til nivå med bensin, samtidig reduseres veibruksavgiften tilsvarende slik at den samlede avgiftsbyrden er uendret.

– Vi er svært tilfreds med at regjeringen nå varsler innfasing av et nytt avgiftssystem som skal gi oss en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Dette er i samsvar med våre innspill og det virker fornuftig at denne prosessen starter i neste statsbudsjett, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening (BIL).

Avtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene som kom i forrige uke, varsler at effektkomponenten skal fases ut og at vektkomponenten skal reduseres, mens CO2 vil få økt betydning. Målet er at avgiftssystemet skal drive den teknologiske utviklingen i en mer klima- og miljøvennlig retning. Endringene forventes å medføre lavere inntekter fra engangsavgiften over tid i takt med lavere utslipp fra bilparken.

– Helt konkret mener vi at effektkomponenten bør fases ut i løpet av de kommende årene, og at vekt og CO2 bør telle 50 – 50 i fremtidens avgiftssystem. Dette kan realiseres innenfor avtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene og BIL vil jobbe videre med spørsmålet med tanke på budsjettet for 2016, sier Andresen.

Del:

Relatert