Slik påvirker viruset europeisk bilindustri

På grunn av stengte fabrikker er over en million ansatte allerede permittert, og produksjonen ligger 1,2 millioner biler bak skjema.

Koronavirusutbruddet og påfølgende smitteverntiltak og stenging av arbeidsplasser over hele Europa setter naturligvis sitt preg på bilindustrien.

Av totalt 2,6 millioner ansatte er nå 1,1 million uten jobb – de fleste forhåpentligvis midlertidig. Dette er bare de som jobber direkte med bilprodusjon. Bilbransjen i mer utvidet forstand gir jobb til nærmere 14 millioner europeere. Hvor mange av disse som nå er uten jobb er ukjent.

I tillegg blir naturligvis selve bilproduksjonen hardt rammet. Per nå beregner man at 1,2 millioner biler som skulle blitt produsert, ikke har blitt det. Den årlige bilproduksjonen i Europa var i 2018 cirka 16 millioner biler. At man uansett ville nedjustert produksjonen noe grunnet etterspørselsfall er ikke usannsynlig, men et utilsiktet produksjonsfall på denne størrelsen er dramatisk. Hvor lang og omfattende produksjonsstansen blir er usikkert.

Det er til sammen 229 fabrikker som produserer biler og bildeler i Europa. Av de som har blitt stengt, har gjennomsnittlig stengetid vært 16 dager.

Informasjonen er samlet av bilprodusentorganisasjonen ACEA. De har også laget interaktive kart som viser hvordan pandemien påvirker både bilproduksjonen og arbeidsplasser i bilindustrien.

Del:

Relatert