Søk
Close this search box.

– Slik ligger det an i markedet, og dette er viktig for neste års statsbudsjett

Mandag 27. mai var BIL, NAF og NBF i møte hos Finansdepartementet for å gi våre innspill til neste års statsbudsjett.

BILs leder for analyse, innsikt og bærekraft, Erik L. Solum, startet møtet med å gi statssekretær Geir Indrefjord (Sp) en oppdatering på hvordan det ligger an i markedet, samt eksempler på hvor sensitivt markedet er på endringer i avgifter eller incentiver.

Temaet rundt videre innfasing av merverdiavgift på elbiler fikk naturlig nok størst plass. BIL er, i likhet med NBF, innforstått med at det på sikt vil komme full merverdiavgift også på elbiler. Men vi mener at denne må fases gradvis inn, med god forutsigbarhet, slik at den ikke skaper usikkerhet for forbrukere og bransje, og heller ikke stikker kjepper i hjulene i veien mot å innfri klimamål.

Regjeringen skrev i revidert nasjonalbudsjett at de har dialog med ESA med sikte på videre fritak, i tråd med våre tidligere innspill. Vi understrekte viktigheten at innslagspunktet på 500.000 kroner må stå urørt også neste år, slik at 2025-målet fortsatt er innen rekkevidde.

Med andre ord gjentok vi budskapet fra møtet vi hadde med statssekretær Erlend Grimstad i Finansdepartementet i februar.

Varebilene trenger drahjelp

I kjølvannet av dette hadde vi en konstruktiv samtale der de tre organisasjonene kom med konkrete innspill rundt felles saker. I tillegg til merverdiavgift på elbiler-saken, snakket vi mye om de lette varebilene. Vi mener det må på plass kraftfulle, forutsigbare og ubyråkratiske virkemidler for å nå målene som er satt. Historien viser at det er avgjørende for å øke utskiftningstakten.

Det er viktig at myndighetene ikke øker engangsavgiften på de lette varebilene med fossile drivlinjer, rett og slett fordi det per nå ikke finnes tilstrekkelig med elektriske alternativer med firehjulsdrift, tung hengervekt og god nok rekkevidde.

Fra venstre: Erik Solum (BIL), Lars-Erik Sletner (NAF), statssekretær Geir Indrefjord (Sp), Ida Krag (NBF) og Andreas Handeland (BIL).

Kommer i oktober

Både BIL, NBF og NAF opplevde møtet som konstruktivt, og at statssekretæren var nysgjerrig og interessert i det vi hadde å fortelle.

Forslaget til statsbudsjett for 2025 legges frem den 7. oktober, så da får vi svaret på om vi har blitt hørt.

Del:

Relatert