Slik blir bil-året 2020

Bilimportørene anslår at det vil bli solgt omtrent 150 000 personbiler i 2020 – og opp mot 75 prosent av dem kommer til å være ladbare.

Se alle prognosene i tabellene nederst.

– Våre medlemmer tror at reisen mot en utslippsfri bilpark vil skyte ytterligere fart i år. Omtrent tre av fire nye biler vil være ladbare, og opp mot seks av ti vil være helelektriske. Dette skyldes ikke minst at mange nye helelektriske og familievennlige modeller kommer på markedet, sier Erik Andresen, direktør i BIL.

Det totale antallet nye biler vil ligge omtrent på samme nivå som i 2019, men elektrifiserte modeller tar altså en stadig større del av kaka – med elbiler i spissen. Ikke-ladbare hybrider ligger ganske stabilt, mens ladbare hybrider nå får vesentlig lengre elektrisk rekkevidde enn tidligere og gjør det mulig for flere å kjøre på strøm det meste av hverdagen.

Bare 15-20 prosent av bilene som selges i år vil være helt uten elmotor, mener bilimportørene.

Personbiler først i el-løypa

– Vi er nå midt i det største teknologiskiftet bilbransjen har gått igjennom på mange år. Norge er fortsatt langt foran resten av Europa når det kommer til salg av elbiler, men vi ser tendenser til at det begynner å ta seg opp også i andre land og markeder på kontinentet og på verdensbasis, sier Andresen.

Strengere utslippskrav og teknologisk utvikling er sterke drivere i retning av elektrifisering av nye biler. EUs 95-gramsmål begynner å tre i kraft i år, og det innebærer at bilene som en bilprodusent selger i Europa i gjennomsnitt skal ha et CO2-utslipp på 95 g/km eller lavere. Ellers vanker det potensielt store bøter. Bilsalget i Norge teller med i beregningen av bilprodusentenes gjennomsnittlige utslipp – og det lover godt for leveringssituasjonen på el- og hybridbiler her til lands.

– Norge vil derfor fortsatt være et prioritert marked å levere elbiler til, forklarer Andresen.

Ladetilgangen må bedres

Det er helt vesentlig for de stadig flere elbilistene at tilgangen til lademuligheter langs veien etter hvert kommer opp på et tilsvarende nivå som tilgangen til bensin og diesel.

– Elbiler har jo den fordelen at de kan starte hver dag med full «tank» hvis man har lademulighet hjemme, men til gjengjeld tar det lenger tid å lade enn å fylle drivstoff når man først må stoppe. Derfor mener vi antall ladepukter raskt må opp på et vesentlig høyere nivå enn i dag, og her har myndighetene også et ansvar for å tilrettelegge, mener Andresen.

Lastebil og buss

Buss-salget er anbudsdrevet, og svinger derfor stort fra år til år basert på hvor mange og hvor store kontrakter som er inngått. Når det gjelder lastebil venter importørene en nedgang i år fra det meget sterke salget i 2019.

– Vi forventer tiltagende elektrifisering av fortrinnsvis bybusser, men på sikt også langdistansebusser og tunge kjøretøy i årene som kommer. I tillegg vil biodiesel og biogass være nøkler for å få ned utslippene fra yrkes- og kollektivtrafikken, avslutter Andresen.

Her er bilimportørenes salgsprognoser for 2020:

TotalmarkedPrognose 2020
Personbiler150 000
Varebiler (<3,5 tonn)37 000, hvorav ca. 10 % elektrisk
Lastebiler (>16 tonn)5000
Busser7-800
Drivlinjeandeler for personbilPrognose 2020Faktisk salg 2019
Bensin/diesel15-20 %31,7 %
Elektrisk55-60 %42,4 %
Hybrid (ikke-ladbar)10 %12,3 %
Ladbar hybrid10-15 %13,6 %

Kilde salgsdata: OFV.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer