Søk
Close this search box.

Sender regningen til bilistene

Mandag ble det klart at Støre-regjeringen lar avgiftshoppet for de ladbare hybridene stå. -Ubegripelig at de ikke kunne utsette dette til 1.juli, mener Bilimportørenes Landsforening. Dagens gode nyhet er at momsfritaket for elbil bevares.

-Her får alle som har kjøpt ladbare hybrider regningen for dyre valgløfter. Disse endringene er verken forutsigbare eller i små skritt, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

I dag la Støre-regjeringen frem sitt forslag til tilleggsproposisjon, som er sittende regjerings endringer til budsjettforslaget som Solberg-regjeringen la frem i oktober.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lar de høye avgiftsøkningene for ladbare hybrider stå.

Store konsekvenser
Avgiftsøkningen på de ladbare hybridene har dramatiske konsekvenser for mellom 15 000 og 20 000 bilkjøpere, som allerede har bestilt bil, men ikke får den utlevert før etter årsskiftet. Den globale halvledermangelen har gjort ventetiden på nye biler ekstraordinær lang i år. Avgiftsøkningen for de fleste bilene er fra 40 000 til 80 000 kroner, og både bransje- og forbrukerorganisasjonene advarte politikerne mot å gjøre en viktig lavutslippsteknologi langt mindre attraktiv.

-De ladbare hybridene er en svært klimavennlig teknologi som burde være med oss frem til ladeinfrastrukturen er bedre utbygget og nullutslippsalternativene mer komplette. Det er svært uheldig at disse bilene nå blir mye mindre attraktive. Vår klare anbefaling var å vente til 1. juli med å innføre dette, og sette rekkeviddekravet til 75 kilometer. Det er svært skuffende at regjeringen ikke har hørt på oss, sier Andresen.

Nå må bransjen og kundene forsøke å finne økonomiske løsninger for å få de bestilte bilene på veien.

-Det blir krevende, men vi må gjøre hva vi kan, sier Andresen.

Han synes det er svært underlig at regjeringen, som i den ferske Hurdal-plattformen slår fast at de vil gjøre det attraktivt å velge lavutslippskjøretøy, kan gå inn for et slikt avgiftshopp.

Kutter firmabil-fordelene for elbil
Den store overraskelsen i tilleggsproposisjonen er at regjeringen velger å fjerne hele fordelen elbilene har i firmabilbeskatningen.

-Dette vil nødvendigvis få konsekvenser for det grønne skiftet i firmabilmarkedet og er vanskelig å forstå begrunnelsen for annet enn å skaffe inntekter til staten, sier Andresen.

Han er likevel glad for at regjeringen ikke varsler innfasing av mva på elbil nå. Mva-fritaket for elbil i 2022 ser dermed ut til å bli stående.
-Det er veldig gode nyheter! Vi må respektere at regjeringspartiene ønsker å innfase mva med et bunnfradrag på 600 000 kroner. Det ligger i partiprogrammene deres og i regjeringsplattformen, og er ikke noen overraskelse.  Men det er veldig bra at regjeringen ikke gjør noe på dette nå. Det er fortsatt for mange uavklarte spørsmål, som omfatter både allerede inngåtte kjøpskontrakter, inngåtte leasingavtaler og ikke minst i forhold til bruktimport, sier Andresen.

CO2 og varebiler
Støre-regjeringen viderefører forslaget om å øke to laveste satsene for CO2-komponenten i engangsavgiften med 35 prosent, i tillegg til prisstigning.

For varebilene videreføres forslaget om å prisjustere avgiftene.

-Det er vi svært glade for, og mener det er helt nødvendig etter flere år med økte avgifter, sier Andresen.

Del:

Relatert