Selvkjørende «robotaxi» – like om hjørnet?

Det kan være vanskelig å orientere seg i informasjonsvrimmelen rundt selvkjørende biler. Er de like om hjørnet, eller mange år frem i tid?

For å besvare spørsmålet må vi først klargjøre noen definisjoner:

De fem nivåene fra ingen til full selvkjøring.

Adaptive fartsholdersystem med filholding er etter hvert blitt et vanlig utstyr i mange nyere biler. Disse tilhører i praksis nivå 2-3 på skalaen over. De en en god førerstøtte som øker kjørekomfort og sikkerhet. De holder fart og avstand og kan til en viss grad styre bilen, men krever til dels hyppig intervensjon fra føreren. Føreren skal med de fleste slike systemer egentlig ikke ta hendene av rattet, eller i alle fall ikke lenge av gangen.

Slike systemer er imponerende i seg selv, men det er fortsatt minst to steg fra faktisk selvkjøring. Skal vi opp på nivå 5 må bilene kunne håndtere all kjøring under alle forhold, og dessuten kunne håndtere uforutsette situasjoner, veiarbeid, bortfall av veimerking, enveiskjørte broer og alle slike komplekse scenarier som man kan møte på sin vei. Sjåfør trengs ikke, og et menneske skal aldri måtte gripe inn for å ta over kontrollen av bilen.

Det finnes både teknologiske og juridiske hindre for å nå nivå 5. For det første må bilene være kapable til å kjøre selv. For det andre må de lovmessige grensegangene avklares. Når er det produsentens, passasjerens eller infrastruktureierens ansvar hvis noe går galt?

Flere selskaper har satset på selvkjørende taxier, såkalt «robotaxi». Felles for disse satsingene er at de skjer innenfor begrensede områder med biler som er påmontert betydelige mengder ekstrautstyr for å kunne navigere på egen hånd. Allikevel fungerer det ikke feilfritt.

Flere av disse satsingene har blitt nedskalert eller utsatt. Det handler ikke bare om teknologi og juss, men også om økonomi. Utviklingen av selvkjørende teknologi fordrer voldsomme investeringskostnader, og utrulling av små pilotprosjekter i avgrensede områder er ikke lønnsomt. Derfor må bil- og teknologiselvskapene balansere utviklingstakt med finansiell risikostyring.

Nøyaktig når nivå 5-teknologi rulles ut i kommersiell skala vil vi ikke gjette på, men merker oss at anslagene varierer fra 5-10 år til flere tiår avhengig av hvilket fagmiljø man spør.

Uansett vil det nok ta litt tid før du kan ta en selvkjørende taxi til jobben.

Del:

Relatert