Søk
Close this search box.

Selvkjørende biler på norske veier allerede i 2025?

Selvkjørende kjøretøy er rett rundt hjørnet. I denne artikkelen går vi gjennom de neste årenes prosesser fram mot det som kanskje ender med godkjenning av selvkjørende kjøretøy (autonome kjøretøy) allerede i 2025.
 
Bilen du kjører i dag har antagelig et visst nivå av selvkjøring. Har du et nyere kjøretøy kan det for eksempel registrere andre kjøretøy rundt seg, eller at kjøretøy har adaptiv avstandsmåling? Kanskje den også registrerer veimerking og styrer delvis selv?
Dette er teknologier som allerede eksisterer selv om de regnes som lave på selvkjøringsnivå-skalaen.
 
Nivåene
Det er fem nivåer av selvkjøring. Definisjonene er utarbeidet av Society of Automotive Engineers og er en del av grunnlaget for «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy».
 

 1. Ingen selvkjøring: Sjåføren alene, men kjøretøyet kan i enkelte situasjoner varsle føreren med for eksempel lydsignaler.
 2. Førerassistenter og andre støttesystemer hjelper sjåføren, «hendene på rattet». Systemene kan styre-, bremse- og akselerere (for eksempel cruisekontroll). Føreren passer på systemene. Bilføreren kan stoppe systemene ved å bruke rattet, bremsen eller gassen.
 3. Delvis automatisering, «hendene delvis fra rattet»: Føreren må overvåke at systemene fungerer. Bilføreren kan slå av systemene. (For eksempel adaptiv cruisekontroll)
 4. Betinget automatisering, «øynene bort fra veien». Systemene kan manøvrere kjøretøyet, og det overvåker trafikksituasjonen, men føreren må tar over kontrollen når det er nødvendig. Bilføreren får varsel om å ta over styringen. (For eksempel Teslas Autopilot eller Audis AI Traffic Jam Pilot)
 5. Høy grad av automatisering, «konsentrasjon et annet sted»: Kjøretøyene er stort sett som nivå 3, men de kan også manøvrere autonomt (for eksempel med Googles Waymo ride-hailing). De automatiske systemene tar føringen hvis automatiseringen ikke fungerer lenger. Kjøretøyet vil da reise til et sikkert sted og stanse.
 6. Full automatisering, «kjøretøy uten ratt»: Kjøretøyets systemer sikrer at kjøretøyet manøvrerer under alle trafikkforhold. Et komplekst softwaresystem gjør bilen helt selvkjørende.
   
  Hvor står vi nå?
  Selvkjørende biler er allerede på veiene våre. Da gjerne med lavere nivå av automasjon eller autonomitet.
  FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) vedtok forskrifter for bruk automatisk kjørefeltstøtte på offentlig veier i 2021.
  I Tyskland, Storbritannia og Japan har myndighetene godkjent autonome kjøretøy på selvkjøringsnivå 3, det vil si betinget automatisering. Tyskland har nivå 4 som prøveprosjekt i noen byer i 2023.

Både de europeiske og de asiatiske bilprodusentene er allerede i gang med å produsere biler med nivå 4. Men for å få til kjøretøy med nivå 4 selvkjøring, for ikke å snakke om nivå 5, er produsentene avhengig av tilgang på chip-set, hardware og software – og at reguleringen av autonome biler følges opp av myndighetene, EU, FN og Norge.

Veien videre for regulering
Bilindustriens og EUs ambisjoner er å kunne typegodkjenne biler med selvkjøringsnivå 4 i 2025, men det er åpent om dette blir forsinket.
Alt må først være tilrettelagt fra FNs side.
Teknologien har kommet langt, men utvikling av reguleringer må følge på: «Det er spådd at det globale AV-markedet skal toppe 1,75 trillion euro innen 2030 – det er 58 millioner selvkjørende biler rundt om i verden» skriver Leaseplan.

Kilder:

SNL
Lovdata
Leaseplan
UNECE

Del:

Relatert