Søk
Close this search box.

Samferdselsministeren møtte BIL

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) deltok på BILs medlemsmøte torsdag 21. november. Her snakket ministeren både om regjeringens ambisjon om å forsere veiutbyggingen i Norge, og om behovet for en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene.

Solvik-Olsen sa at den helhetlige avgiftsgjennomgangen vil starte tidlig på nyåret, men at det trolig vil ta tid å konkludere. Det samlede avgiftsnivået må være lavere enn i dag, spesielt gjelder dette kjøpsavgiftene. Endringene skal fases inn gradvis fordi en omlegging har konsekvenser både for bransjen og for bileierne.

Når det gjelder veisatsingen, vil regjeringen opprette en nytt statlig veiselskap i tillegg til Statens vegvesen. Den nye veiselskapet skal igangsette utbyggingsprosjekter som strekker seg over flere år slik at utbyggingsperioden blir mer helhetlig. Det skal også opprettes et nytt statlig infrastrukturfond som skal bidra på finansieringssiden.

Solvik-Olsen understreket ønsket om og behovet for en tett dialog med bransjen fremover.

 

Del:

Relatert