Regjeringen støtter oppbygging av hydrogen-infrastrukturen

Regjeringen støtter oppbygging av hydrogen-infrastrukturen med ekstrabevilgning til Transnova

Regjeringen utvider budsjettet til Transnova for 2015 med 10 millioner kr, øremerket oppbygging av hydrogeninfrastruktur. Med dette erkjenner Regjeringen sin rolle i oppbyggingen av infrastruktur for å muliggjøre hydrogen som miljøvennlig drivstoff.

Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister (Foto: SD/Tor Midtbø)

Gode hydrogen-nyheter i dag:
Regjeringen utvider budsjettet til Transnova for 2015 med 10 millioner kr, øremerket oppbygging av hydrogeninfrastruktur. Med dette erkjenner Regjeringen sin rolle i oppbyggingen av infrastruktur for å muliggjøre hydrogen som miljøvennlig drivstoff. Det er også et tydelig signal til Oslo og Akershus, som har utarbeidet en hydrogenstrategi for hovedstadsregionen frem mot 2025, og som i den har etterspurt en sterkere involvering fra statlig hold.

Norsk Hydrogenforum ser på dette som et godt startskudd for muliggjøringen av en fullkommersiell introduksjon av hydrogenbiler i Norge. En av Hydrogenrådets sentrale anbefalinger i Handlingsplanen for 2012 – 2015 har vært å styrke Transnova. Det er gledelig å se at Regjeringen lytter på rådene som blir gitt, og hjelper markedet i gang, slik at det private næringslivet etter hvert vil engasjere seg mer.
Det som gjenstår nå er en helhetlig plan for oppbyggingen og finansieringen av hydrogeninfrastrukturen fra der vi er nå, til et fullkommersielt marked.

Les mer her

Toyota fremskynder produksjonen av sin neste hydrogenbil.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer