Positiv CO2-utvikling i nybilsalget i 2013

CO2-utslippet har gått kraftig ned det siste året. Mye på grunn av det økte bilsalget av nullutslippbiler, men også sammensetningen av bilparken endres i positiv retning, om enn sakte. For ett år siden hadde 35,6 prosent av de nye bilene CO2-utslipp mellom 1 og 120 g/km, ved fjorårets slutt var dette tallet steget til 38,1 prosent.

Nullutslippbilene har økt sin andel fra 2,9 til 5,6 prosent, noe som selvsagt får stor betydning for totalutslippet, og per i dag er det elbilene som står for denne positive trenden.

Blant bilene som har CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km er det ingen endring. Få av dagens biler med forbrenningsmotor greier å komme under 50 gram. Derimot er det en betydelig økning i intervallet fra 51 til 110 g/km. I 2012 hadde 17,2 prosent av de nye bilene CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km, i 2013 havnet 22,2 prosent av de nye bilene innenfor dette intervallet.

I intervallet 111 til 120 g/km er det en nedgang fra 18,1 prosent i 2012 til 16,1 prosent i 2013. Også intervallet fra 121 til 130 g/km er det en liten nedgang, mens andelen biler i intervallet fra 131 til 150 g/km gikk ned fra 26,9 til 23,2 prosent.

Blant bilene med de største utslippene er det også en tydelig forskyvning. Mens intervallet 151 til 170 g/km har økt fra 14,2 til 16,6 prosent har intervallet fra 171 til 190 gått tilbake fra 7,5 til 4,5 prosent, mens personbilene med utslipp over 191 g/km gikk tilbake fra 2,1 til 1,2 prosent av totalsalget.??

Nullutslippbilene er merkbare for CO2-utviklingen i enkelte segment
Mer nøysomme bensin- og dieselmotorer bidrar til en jevn nedgang i CO2-utslippet. Totalt var nedgangen på 7 g/km, fra 130 i 2012 til 123 g/km i 2013. Det til tross for at andelen nyregistrerte personbiler med firehjulsdrift økte fra 29,7 % i 2012 til 32,9 % i 2013, og andelen nyregistrerte personbiler med dieselmotor gikk ned fra 64,3 % i 2012 til 52,8 % i 2013. Begge er faktorer som normalt ville gi økt CO2-utslipp.

Spesielt den økte andelen nullutslippbiler bidrar til at det i et par segmenter er store positive endringer i det gjennomsnittlige CO2-utslippet.

Minibilsegmentet har et noe økt utslipp fra et gjennomsnittlig utslipp på 75 g/km i 2013, økte det til 83 g/km i 2013. Dette skyldes i stor grad at det ble solgt 29 % færre elektriske biler i dette segmentet i 2013.

I småbilsegmentet var det en reduksjon fra 115 g/km i 2012 til 108 g/km i 2013.

I kompaktklassen var det gjennomsnittlige CO2-utslippet 111 g/km i 2012, og 102 g/km i 2013. I dette segmentet har nullutslippbilenes andel på 10,7 % i stor grad bidratt reduksjonen. I dette segmentet var andelen biler med dieselmotor 55,6 % i 2012 og 39,5 % i 2013, mens andelen biler med firehjulsdrift økte fra 6,0 % til 8,5 %.

Mellomklassen har uendret CO2-utslipp, 132 g/km. Her gikk andelen biler med dieselmotor ned fra 84,7 % til 76,4 % %, mens andelen biler med firehjulsdrift økte fra 20,3 % til 30,6 %

I storbilklassen har nullutslippbilens andel på 22 % vært en stor bidragsyter til en ganske kraftig nedgang i CO2-utslippet. CO2-utslippet i dette segmentet gikk ned med hele 36 g/km (-24 %) fra 2012 til 2013.

I luksubilsegmentet er det en liten økning av CO2-utslippet, fra 175 til 176 g/km. I segmentene flerbruksbiler og SUVer er det en nedgang på henholdsvis 2 og 3 g/km, mens utslippet fra bilene i sportsbilsegmentet økte fra 147 til 158 g/km.

Del:

Relatert