Søk
Close this search box.

Politiet handler biler for en milliard kroner

Nå kan bilimportørene levere inn tilbud til Politidirektoratet. Dt norske politiet skal nemlig gjøre en kjempeinvestering. I løpet av året skal direktoratet velge ut hvilke biler og biltyper politiet skal bruke de neste årene. De lyser derfor ut anbudskonkurranse.

 

BILER TIL EN MILLIARD: Den norske politibilflåten skal oppgraderes for nær én milliard kroner. Over 700 nye politikjøretøy skal handles inn. Foto: Øyvind Holmstad/Wikipedia
DET GAMLE DESIGNET: I 2012 ble den nye uniformeringen av politibilene godkjent. Dette er det gamle designet: Slik så en politibil ut i 2009. Foto: KEN/Wikipedia

Mange biltyper
Politiet skal handle over 700 kjøretøy. Og mange typer. I utlysningen er det notert 400 små patruljebiler, 200 store patruljebiler, 80 ressursbiler, 40 hundepatruljebiler og 20 transportkjøretøy.
I 2005 hadde Politiet cirka 1.800 biler. I 2012 rullet det cirka 2.000 sivile og uniformerte politibiler på norske veier. Allerede i 2005 varslet politifolk at så mange som 800 av bilene var å så dårlig stand at de burde skiftes ut.
Hvert år leverer Politiets data- og materielltjeneste rundt hundre nye biler til etaten, men først nå gjøres det store grep med bilflåten.
Sist gang det ble gjort store endringer, var høsten 2012. Da fikk alle politibiler nytt utseende. Det gamle sorte og hvite designet ble byttet ut med med reflekser i rødt og fluoriserende gult. Men selve bilparken forble mer eller mindre som den var.

Lang prosess
– Hvert distrikt bestiller og betaler bilene selv, skriver Politiet på sine nettsider.
Det er også distriktene som skal avgjøre hvilke biler de har bruk for. Før man kommer dit, skal kjøretøyene testes. Så innstiller Politidirektoratet hvilke leverandører som blir valgt. Deretter skal bilene utvikles før de kan bestilles av distriktene i nettbutikken nærmere oktober 2016.
– De første kjøretøyene kan trolig tas i bruk rundt årsskiftet 2016/2017, skriver Politiet. Normalt tar det cirka et år fra bestilling til ferdig protoype.
En lang prosess, med andre ord.

Frist: 17. mai
Den første fristen for å sende inn tilbud, på deler av anbudet, er 18. mai klokken 12.00. Avtalen er en rammeavtale over fem år, men den reelle avtaleperioden er fire år –
det første året er avsatt til bygging av prototyper. Den forrige anskaffelsesavtalen går ut i oktober 2016.
Hvis du lurer på noe: Politiet holder tilbyderkonferanse i Politihøgskolens lokaler i Oslo 9. april fra klokken 09.00 til 12.00.

… OG SLIK så politibilene ut på 80-tallet. Foto: Rolf Thoresen, Oslo Byarkiv/Wikipedia
Del:

Relatert