Søk
Close this search box.

Oversikt over kjøps- og skatteincentiver for el-biler i EU

11760_350_18476_incentiver_elektriske_biler_412312Denne oversikten, som omfatter 18 av de 27 medlemslandene i EU, vil kort beskrive de incentiver som de enkelte land har valgt å iverksette for å oppmuntre til kjøp av miljøvennlige el-biler og hybrider. Tiltakene i EUs medlemsland er svært ulike.

Belgia. El-biler utløser laveste sats for årsavgift i Belgias 3 regioner, som omfatter Flandern, Brüssel og Wallonia. Flandern og Wallonia har ulike skatteincentiver for el-biler og hybrider. I Flandern er el-biler fritatt for registreringsavgift, mens Wallonia gir eco-bonus opp til 2.500 Euro. For firmabiler i Belgia gis det store fradrag for kjøp og bruk av miljøvennlige el-biler. El-biler med nullutslipp gir 120 % fradrag, mens hybrider med utslipp mellom 1 og 60g/km CO2 gir 100 % fradrag. Hybrider med utslipp over 60g/km har  gradvis reduserte fradrag fra 90 % – til 50 %.

Danmark. El-biler som veier mindre enn 2 tonn er fritatt for registreringsavgift i Danmark. Dette fritaket gjelder ikke hybrider.

Finland. El-biler betaler laveste sats, 5 %, av den CO2-baserte registreringsavgiften i Finland.

Frankrike. Biler som har lavere CO2-utslipp en 20g/km oppnår et bonusfradrag på 7.000 Euro, mens biler med CO2-utslipp mellom 20g/km og 50g/km oppnår 5.000 Euro. CO2-utslipp mellom 50 og 60 g/km gir bonusfradrag på 4.500 Euro. For slike biler kan ikke bonusen overstige 20 % av innkjøpspris inklusive VAT. Elbiler som har CO2-utslipp under 20g/km gir bonusfradrag opp til 30 % av innkjøpspris inklusive VAT. Hybrider som har lavere CO2-utslipp enn 110 g/km oppnår fradrag på 4.000 Euro.
El-biler er fritatt for firmabilskatt, mens hybrider med CO2-utslipp lavere enn 110 g/km er fritatt de 2 første årene.

Hellas. El-biler og hybrider er fritatt for registreringsavgift.

Irland. El-biler er fritatt for registreringsavgift VRT opp til maksimalt 5.000 Euro i Irland.
Plug-in hybrider nyter godt av VRT-lettelse på opp til 2.500 Euro.
Konvensjonelle hybrider og andre biler med fleksibelt drivstoff nyter godt av VRT-lettelser på maksimalt 1.500 Euro.

Italia. El-biler er fritatt for årsavgift i fem år etter førstegangs registrering. Etter denne perioden nyter de godt av 75 % reduksjon i de forskjellige regionenes bensinavgifter.

Latvia. Det er ingen registreringsavgift på el-biler i Latvia.

Luxembourg. Kjøpere av el-biler eller hybrider med CO2-utslipp lavere enn 60g/km oppnår et bonusfradrag på 5.000 Euro i Luxembourg, forutsatt at kjøperen kan dokumentere at innkjøp av strøm skjer fra fornybar energikilde.

Nederland. El-biler er fritatt for registreringsavgift BPM og fra årsavgift i Nederland. Andre biler inklusive hybrider er også fritatt for registreringsavgift hvis de slipper ut mindre CO2 enn 88g/km (diesel) eller 95g/km (bensin) og fra årsavgift hvis de har lavere CO2-utslipp enn 95 g/km (diesel) eller 110 g/km (bensin).

Portugal. El-biler er fritatt for registreringsavgift ISV og fra årsavgift i Portugal. Hybridbiler nyter godt av et fradrag på 50 % av registreringsavgiften.

Romania. El-biler og hybrider er fritatt for registreringsavgift i Romania.

Spania. De forskjellige regionale myndighetene i Spania gir fradrag mellom 2.000 og 7.000 Euro ved kjøp av el-bil, hybrid-, brenselscelle-, CNG- og LPG-biler. I Andalucia er fradraget begrenset til 70 % av kjøpesummen.

Storbritannia. Kjøp av el-bil eller plug-in hybrid med CO2-utslipp lavere enn 75 g/km gir et fradrag på maksimum £5.000 eller 25 % av nybilverdien, eller maksimum £8.000 eller 20 % av innkjøpsprisen for en LCV, som møter visse krav til aksjonsradius. El-biler er fritatt for årsavgift i Storbritannia. Denne skatten er basert på CO2-utslipp. Alle biler som har lavere utslipp enn 100 g/km er fritatt. El-biler er fritatt firmabilskatt til april 2015 og el-varebiler er fritatt for særskatt til samme tidspunkt.

Sverige. Sverige har et meget omfattende regelverk når det gjelder incentiver for kjøp av miljøvennlige biler. El-biler med et energiforbruk på 37kWh pr 100 km eller mindre er fritatt for årsavgiften i 5 år etter første gangs registrering. Den samme femårs-fritaket gjelder el-hybrider eller plug-in hybrider som tilfredsstiller kravene i den nye «Green Car»-definisjonen som gjelder fra 1. januar 2013, som setter krav til CO2-utslipp i forhold til bilens vekt.

For el- og plug-in-hybrider er fordelsbeskatning for firmabiler redusert med 40 % opp til maks kr 16.000 i fradrag for privatpersoner.
Fra 1. januar 2012 ble det innført en «Supermiljöbilspremie» på kr 40.000 på biler som har maksimum CO2-utslipp på 50 g/km, som gjelder både firmaer og privatpersoner. Denne «Supermiljöbilspremien» er beregnet til å utgjøre 35 % av prisforskjellen mellom en supergrønn bil og en tilsvarende bensin- eller dieselbil, med maksimumsbeløp kr 40.000. Denne bonusen vil bli betalt ut i løpet av perioden 2012-2014 for maksimum 5.000 biler.

Tsjekkia. El-biler, hybrider og andre biler med alternativt drivstoff er fritatt for veiskatt, som kun gjelder for firmabiler.

Tyskland. Elbiler er fritatt for årsavgift i 10 år etter førstegangs registrering i Tyskland.

Østerrike. Elbiler er fritatt for den månedlige veiskatten og for drivstoffskatt i Østerrike. Denne skatten ilegges ved førstegangsregistrering av en bil. Hybridbiler og biler med alternativt drivstoff er underlagt et bonus-malus-system, som gjør at biler med lavere utslipp enn 120 g/km kan oppnå en bonus på maksimum 300 Euro. Hybridbiler og biler med alternativt drivstoff kan dessuten oppnå en tilleggs-bonus på maksimum 500 Euro.

Les mer her

Del:

Relatert