Søk
Close this search box.

Ny utslippstest kan gjøre renere biler dyrere

Dersom ikke CO2-avgiften endres for å ta høyde for et omtrent 20 prosent høyere måleresultat, vil en ny bil med lavt utslipp kunne få høyere CO2-avgift enn en eksisterende bilmodell som i praksis forurenser mer.

Fra 1. september i år skal alle nye bilmodeller som lanseres på det europeiske markedet utslippsmåles etter en ny testsyklus, den såkalte WLTP. Denne er mer omfattende enn dagens NEDC-syklus, og samme bil vil derfor få høyere utslippstall etter ny målesyklus enn med den gamle – vanligvis rundt 20 prosent høyere. Nye biler skal sannsynligvis avgiftsbelegges etter en omregning til NEDC-tall frem til 1.1.2019, men etter det vil WLTP-verdiene gjøres gjeldende for CO2-avgiftsberegningen.

 

Et eksempel:

Bil A er tilgjengelig på markedet, og har et oppgitt CO2-utslipp på 100 gram per kilometer. Dette utslippet er basert på NEDC-tall.

Så lanseres en ny bilmodell, bil B, med et oppgitt CO2-utslipp på 110 gram per kilometer. Siden lanseringen av bil B er etter omleggingen til WLTP-syklus, er dette utslippet altså basert på resultatene i WLTP-testsyklusen.

Bil B får da nesten 10 000 kroner mer i CO2-avgift (jf. tabellen under) enn bil A, men dersom bil B hadde blitt målt med NEDC-syklusen, hadde utslippet sannsynligvis vært ned mot 90 gram per kilometer. Bil B er altså i praksis en renere bil, men får høyere avgift!

BIL mener at CO2-komponenten i engangsavgiften for nye biler må justeres i forbindelse med omleggingen til WLTP slik at den totale avgiftsbelastningen blir så lik som i dag som mulig. Ellers vil bilene få et avgiftshopp selv om de ikke forurenser mer, sannsynligvis tvert imot.

 

FAKTA: CO2-avgift

CO2-avgiften 2017 Kr per g/km
 første 75 g/km (95 g/km i 2016) 0
 neste 25 g/km (15 g/km i 2016) 914,70
 neste 30 g/km 995,49
 neste 70 g/km 2 685,98
 resten 3 449,80
 fradrag for utslipp under 75 g/km (95 g/km i 2016), gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 75 g/km (95 g/km i 2016) -937,20
 fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøymed utslipp under 40 g/km -1 102,65

 

Les mer om utslippstesting

Del:

Relatert