Søk
Close this search box.

Nå skal biler utslippstestes på vanlig vei

MOBILT TESTUTSTYR: Slik kan det bli seende ut når biler skal ut på veien for å testes under virkelig kjøring.

Snart må nye biler utslippstestes under kjøring på vei i tillegg til laboratorietesting. Hva som er bakgrunnen for det, og hvordan testingen vil foregå i praksis, får du svar på her.

Fra 1. september i år må alle nye bilmodeller som skal selges i Europa gjennomgå en såkalt Real Driving Emissions (RDE)-test før typegodkjenning. Dette er noe helt nytt i bilverden, og kommer i tillegg til den nye laboratorietesten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) som tas i bruk fra samme dato. Sammen skal de gi et riktigere bilde av bilers faktiske utslipp enn dagens testsyklus New European Driving Cycle (NEDC), som tross sitt navn er 20 år gammel.

RDE skal i praksis være en kvalitetssikring av at det utslippet man måler i laboratoriet gir et riktig bilde av hvordan utslippet er under normal kjøring på vei. RDE-testen måler derfor de samme avgassene, som NOx og CO2.

Testingen foregår ved at testutstyr monteres på og i bilen. Bak på bilen vil det kunne henge en slags «ryggsekk» med slanger og måleinstrumenter som sender utslippsverdier til datautstyr plassert inne i bilen. Alt måleutstyret får strøm fra et eget batteri for å unngå ekstra belastning på bilens eget elektriske system, og dermed potensielt forhøyede utslippsverdier.

Under testing vil bilen bli kjørt på ulike typer veier og under ulike kjøreforhold, med variasjoner i

 • høydenivå
 • temperatur
 • last
 • hastighet (bygater, lande- og motorvei)
 • helling (opp- og nedoverbakke)

Det finnes ikke noe standardisert testutstyr, og utstyr fra forskjellige produsenter vil nødvendigvis gi litt forskjellige måleresultater. Det vesentlige er imidlertid å kontrollere at utslippene er innenfor en gitt grenseverdi, der det tillates en del feilmargin. Fra i år er det tillatt å overskride grenseverdiene med 110 prosent, men dette reduseres til 50 prosent fra 2020.

 

Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)

Dette er laboratorietesten som erstatter den gamle NEDC-testen i år.

 • Ikrafttreden
  • Nye typegodkjenninger: 1.9.2017
  • Alle godkjenninger: 1.9.2018 (Industrien ønsker 2019, som for RDE)
  • Varebiler: ett år senere

 

Real Driving Emissions (RDE)

Denne testen skal kvalitetssikre resultatene fra WLTP-testen, og samtidig kontrollere at utslippene er innenfor lovlig grense.

 • RDE-monitoring av NOx-utslipp
  • Fra og med 2016.
 • Ikrafttreden, «1st step», «conformity factor»: 2,1 (+110 %)
  • Nye typegodkjenninger: 1. september 2017
  • Alle godkjenninger: 1. september 2019
 • Ikrafttreden, «2nd step», «conformity factor»: 1,5 (+50%)
  • Nye typegodkjenninger: 1. januar 2020
  • Alle godkjenninger: 1. januar 2021

Endelig beslutning om alle detaljer er forventet cirka mars 2017.

Del:

Relatert