Nå skal alle biler energimerkes

 

Alle som stiller ut nye personbiler for salg eller leasing plikter å opplyse forbrukerne om drivstofforbruk og CO2-utslipp for de utstilte bilene, slik at den som kjøper bil lett kan se kjøretøyets drivstofføkonomi og CO2-utslipp.

12848 350 20288 energimerking2015 636166SYNLIG: Alle personbiler som selges i Norge skal være merket. Plakaten viser drivstofføkonomi og CO2-utslipp, men også annen teknisk informasjon om bilen.

2001 kom det en forskrift som stilte disse kravene til alle som selger bil. Kravene er som følger:
Plakaten, som skal være lett synlig ved eller på den nye bilen, skal vise informasjon om modell, drivstofftype, -forbruk, CO2 -utslipp samt utslipp av NOx.

I salgslokalet skal det også være en PC med lenke til Vegdirektoratets «Nybilvelger» på www.vegvesen.no.
På Nybilvelgeren finnes informasjon om alle nye personbil- og varebilmodeller som markedsføres i Norge. Informasjonen hos vegvesen.no oppdateres daglig.

Utsalgsstedet skal også ha en godt synlig plakat eller en skjerm i salgslokalet, der forhandleren har rangert alle sine modeller etter drivstofftype, -forbruk og CO2-utslipp. All informasjon er selvsagt gratis for bilkundene.

Les mer om energimerkingen

Lett tilgjengelig
På Bilimportørenes Landsforenings hjemmeside ligger alt materiell som bilforhandlerne trenger for å gjøre merkingen etter reglene.
Blant annet ligger det en «Veileder for energimerking 2015» , selve plakaten og en designmanual med logoer og eksempler på hvordan merkingen kan gjøres i annonser, brosjyrer, på hjemmesider eller i utsalgsstedet.
Veiledningsmaterialet er laget av Bilimportørenes Landsforening (BIL) i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Vegdirektoratet.

Du finner alt materialet samlet hos bilimportorene.no

Del:

Relatert