Nå får du tilskudd til kjøp av elektrisk varebil

Den varslede ordningen er endelig på plass: Nå får du fra 15 til 50 000 kroner i tilskudd fra Enova ved kjøp av ny nullutslippsvarebil.

– Denne støtteordningen er et effektivt tiltak for å gjøre elektriske varebiler mer konkurransedyktige, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Han sikter til at varebiler i utgangspunktet har lavere avgifter enn personbiler, og at avgiftsfritak for elektriske varebiler derfor ikke har hatt samme insentiveffekt som vi har sett på personbil-siden.

Støtten er gradert etter bilens motorytelse:

Motorytelse (hk) Maks effekt per halvtime (kW) Støtte
< 80 hk < 60 kW 15 000 kr
80–120 hk 60–90 kW 25 000 kr
> 120 hk > 90 kW 50 000 kr

– Bilforhandleren kan ta seg av søknaden til Enova, slik at kjøper ikke får noe merarbeid ved å benytte seg av støtteordningen, forteller Andresen,

For å motta støtte må man oppfylle noen kriterier.

  • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan søke.
  • Det er den virksomheten som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret som må søke. Skal du lease bil, kan du derfor ikke søke Enova om støtte (men leasingselskapet kan gjøre det).
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.

Støtte til lader

Man kan også søke om ytterligere 5000 kroner i støtte til kjøp av lader til bilen. For å få støtte til lader må man ha kjøpt og fått levert en elvarebil med Enova-støtte.

Enova varsler at de vil trappe ned støttesatsene over tid, og vil varsle endringer tre måneder i forkant.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Enova.

Del:

Relatert